اموزش خیاطی

آموزش بافتن Rug قلاب بافی

آموزش بافتن Rug قلاب بافی

قالیچه های کوچولو به Rug معروفه. اگر با نخ نازک بافته بشه به عنوان رومیزی هم قابل استفاده است. از این نوع بافت می تونید برای زیر گلدون و در ابعاد کوچکتر به عنوان زیر لیوانی و یا زیر بشقابی هم استفاده کنید.

قالیچه های کوچولو به Rug معروفند. اگر با نخ نازک بافته بشه به عنوان رومیزی هم قابل استفاده است. از این نوع بافت می تونید برای زیر گلدون و در ابعاد کوچکتر به عنوان زیر لیوانی و یا زیر بشقابی هم استفاده کنید.

درواقع نقشه ی این Rug، نقشه ی یک دایره است که در یکی از مطالب قبلی منتشر شده در این سایت، ارائه شده بود و می تونید در اینجا ببینیدش. کار رو با حلقه ی طلایی (Magic Ring) شروع کنید.

1

رج اول: ۳ زنجیره (ch) بزنید. ۱۱ پایه دوبل (dc) در حلقه ببافید و به وسیله زنجیره ی مخفی (slip stitch) کار رو به اولین زنجیره ابتدای رج متصل کنید.

2

رج دوم: ۳ زنجیره بزنید. در اولین پایه ای که در رج قبل بافتید، دو پایه ی دوبل بزنید. در دومین پایه ای که در رج قبل بافتید، یک پایه ی دوبل بزنید. در سومین پایه ای که در رج قبل بافتید، دو پایه ی دوبل بزنید. به همین شکل یک در میون بافتن را ادامه بدید. بافت رو به کمک یک زنجیره مخفی به ابتدای سه زنجیره ی اول رج وصل کنید.

3

رج سوم: ۳ زنجیره بزنید. در اولین پایه ای که در رج قبل بافتید، دو پایه ی دوبل بزنید. در دومین و سومین پایه ای که در رج قبل بافتید، یک پایه ی دوبل بزنید. در چهارمین پایه ای که در رج قبل بافتید، دو پایه ی دوبل بزنید. به همین شکل دو تا در میون بافتن را ادامه بدید. بافت رو به کمک یک زنجیره مخفی به ابتدای سه زنجیره ی اول رج وصل کنید.

4

رج چهارم: ۳ زنجیره بزنید. در اولین پایه ای که در رج قبل بافتید، دو پایه ی دوبل بزنید. در دومین و سومین و چهارمین پایه ای که در رج قبل بافتید، یک پایه ی دوبل بزنید. در پنجمین پایه ای که در رج قبل بافتید، دو پایه ی دوبل بزنید. به همین شکل سه تا در میون بافتن را ادامه بدید. بافت رو به کمک یک زنجیره مخفی به ابتدای سه زنجیره ی اول رج وصل کنید.

رج پنجم: ۳ زنجیره بزنید. در اولین پایه ای که در رج قبل بافتید، دو پایه ی دوبل بزنید. در دومین و سومین و چهارمین و پنجمین پایه ای که در رج قبل بافتید، یک پایه ی دوبل بزنید. در ششمین پایه ای که در رج قبل بافتید، دو پایه ی دوبل بزنید. به همین شکل سهچهار تا در میون بافتن را ادامه بدید. بافت رو به کمک یک زنجیره مخفی به ابتدای سه زنجیره ی اول رج وصل کنید.

5

همون طور که دیدید در واقع با یک فرمول ساده مساحت دایره رو می شه زیاد کرد. می تونید این افزایش سطح دایره رو تا وقتی که به مساحت ایده آل برسید، ادامه بدید.

6

من دو رج دیگه رو با رنگ دیگه ای بافتم چون می خواستم حاشیه ی کار مشخص تر باشه.

7

آخرین رج: یک پایه کوتاه (sc) در دانه بعد بزنید.

8

دو دانه رو رد کنید (یعنی نبافید) و در دانه ی سوم ۵ پایه ی دوبل بزنید.

9

دو تا دانه رو رد کنید (یعنی نبافید) و در دانه سوم یک پایه کوتاه ببافید.

10

در هرکدام از دو دانه ی بعدی یک پایه کوتاه ببافید.

11

دوباره دو دانه رو رد کنید (یعنی نبافید) و در دانه ی سوم، ۵ پایه ی دوبل ببافید و دوباره دو دانه ی بعد رو رد کنید (یعنی نبافید) و در هر کدام از سه دانه ی بعد یک پایه ی کوتاه بزنید. این کار رو دور تا دور کار ادامه بدید تا حاشیه ی کار ایجاد شه. این نوع بافت به بافت صدفی (Shell) معروفه.

12

13

من روی Rug رو تزئین کردم و زیر گلدون شیشه ای بامبوهام قرار دادم.

14

این هم یک نمونه ی دیگه ی Rug با روشی که در بالا ذکر شد.

15

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.