اموزش خیاطی

آموزش دوخت شلوار زنانه از روی الگوی آسان

آموزش دوخت شلوار زنانه از روی الگوی آسان

 دوخت شلوار زنانه دم پا گشاد

دوخت شلوار,آموزش دوخت شلوار زنانه,آموزش تصویری خیاطی,آموزش دوخت شلوار با الگو,الگوی خیاطی برای شلوار,دانلود الگوی دوخت شلوار,دوخت شلوار زنانه,الگوی دوخت شلوار زنانه,آموزش تصویری خیاطی آسان

در این روش دوخت تلاش شده که از روی الگو خیلی آسان طراحی شود و به پرو و پوشیدن نیازی نباشد و بصورت دقیق کار انجام شود

لوازم لازم برای دوخت شلوارم حتما دیگه خیاطین که اومدین برای اموزش و موارد لازم رو دارین اگه نداشتینم در متن بخانید و تهیه کنید من دیگه اسم نمیبرم موارد لازم چیه خوب بریم سر آموزش دوخت شلواز زنانه از روی الگو اسان

قسمت جلو شلوار

آموزش دوخت شلوار زنانه از روی الگوی آسان

tehranmall-co.ir

از نقطه ۰ باید دو خط عمود به طرفین و پایین رسم کنید
۰ »»» ۱ = برآمدگی باسن یا بلندی فاق ، عمودی به دو طرف رسم کنید
۰ »»» ۲ = بلندی باسن ، عمودی به دو طرف رسم کنید
۰ »»» ۳ = قد شلوار ، عمودی طرفین رسم کنید
۱ »»» ۴ = یک دوم خط (۱ »»» ۳) – ۵ سانتیمتر ، عمودی به طرفین رسم کنید
۲ »»» ۵ = یک چهارم دور باسن ، از نقطه صفر عموی به پایین رسم کنید
۱ »»» ۷ = ۴ الی ۵ سانتیمتر
۷ »»» ۸ = یک دوم خط (۶ »»» ۸) ، از نقطه ۸ خطی عمود به بالا و پایین رسم کنید ، این خط اتوی شلوار می شود.
۹ »»» ۱۱ = ۹ »»» ۱۲ = یک دوم زانو که در حال نشستن اندازه گیری می شود ، نقطه ۷ را به ۱۱ با خطی منحنی رسم نمایید.
۳ »»» ۱۰ = ۱۰ »»» ۱۳ = یک دوم دم پا
۰ »»» ۱۴ = ۱ سانتیمتر ، نقطه ۱۴ را به ۲ و ۲ را با خطی منحنی به ۷ متصل نمایید
۱۴ »»» ۱۵ = یک چهارم دور کمر ، اگر در جلو احتیاج به ساسون باشد ، مقدار ساسون را با یک چهارم دور کمر جمع نمایید
زبانک جلوی شلوار به پهنای ۵ سانتیمتر تا بلندی باسن رسم کنید

پشت شلوار

آموزش دوخت شلوار زنانه از روی الگوی آسان

 

۱ »»» ۱۶ = ۲سانتیمتر ، خطی با بالا عمود نمایید
۱۵ »»» ۱۷ = یک چهارم دور کمر + مقدار ساسون (۲ سانتیمتر)
۱۷ »»» ۱۸ = ۳٫۵ سانتیمتر ، نقطه ۱۸ رت به نقطه ۱۵ متصل نموده و ساسون ۲ سانتیمتر در روی خط اتو رسم نمایید
۱۷ »»» ۱۹ = یک دوم خط (۱۶ »»» ۱۷)
۷ »»» ۲۰ = با توجه به سایز ۸ الی ۱۲ سانتیمتر
۲۰ »»» ۲۱ = ۰٫۵ سانیتمتر ، نقطه ۲۱ را به ۱۹ با خطی منحنی رسم نمایید
۱۱ »»» ۲۲ = ۳ ساینتمتر ، نقطه ۲۱ به ۲۲ را با خطی منحنی رسم نمایید
۳ »»» ۲۳ = ۳ ساینتمتر
خوب دوستان کار به پایان رسید و الگو شلوار شما آماده می باشد.طی مرور زمان و کشیدن دوباره و دوباره این الگو ها انجام این کار برای شما خیلی ساده تر از همین حالا خواهد شد.
خوب به همین سادگی آموزش دوخت تمام شد امید وارم استفاده ببرید و برای خود یا یکی از نزدیکانتان یک شلوار با رنگ های زیبا ومتنوع بدوزید و لذت کافی رو ببرید.

 

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.