اموزش خیاطی، اموزش کاردستی و تزیین

آموزش ساخت جعبه لوازم خیاطی و خورده ریز ها

آموزش ساخت جعبه لوازم خیاطی و خورده ریز ها

با کارتن شیر، جعبه ای زیبا برای تقسیم خرده ریزها درست کنید. در این جا نحوه ساخت جعبه به صورت کامل و تصویری آموزش داده شده است .

آموزش ساخت جعبه تقسیم, آموزش تصویری ساخت جعبه تقسیم

آموزش درست کردن جعبه تقسیم, نحوه ساخت جعبه تقسیم

کارتن شیر را به ارتفاع های دلخواه برش می زنیم

ساخت جعبه با کارتن شیر, کاربرد جعبه های شیر

برش های کارتن را از جای چسب شان باز می کنیم

ساخت باکس تقسیم, درست کردن باکس خیاطی

به تعداد برش ها از پارچه مورد نظر کمی بزرگتر از برش ها آماده می کنیم

نحوه ساخت جعبه تقسیم, آموزش مرحله ای ساخت جعبه تقسیم

آموزش تصویری ساخت جعبه تقسیم, آموزش درست کردن جعبه تقسیم

پارچه را با چسب به قطعات کارتن می چسبانیم

ساخت جعبه بازیافتی,ساخت جعبه با کارتن شیر

اضافه های پارچه را به طرف بیرون چسب می زنیم

کاربرد جعبه های شیر,ساخت باکس تقسیم

جای برش ( دو طرف ) کارتن را چسب می زنیم

کاربرد جعبه های شیر,آموزش درست کردن جعبه تقسیم

درست کردن باکس خیاطی,آموزش ساخت جعبه تقسیم

اضافه های پارچه را به طرف بیرون چسب می زنیم

آموزش ساخت جعبه تقسیم, آموزش تصویری ساخت جعبه تقسیم

نمایی از بالای جعبه های کوچک آماده

آموزش درست کردن جعبه تقسیم, نحوه ساخت جعبه تقسیم

ساخت جعبه با کارتن شیر, کاربرد جعبه های شیر

به تعداد مورد نیاز جعبه آماده کرده و آن ها را کنار هم چسب بزنید و با گیره ثابت نگه دارید

ساخت باکس تقسیم, درست کردن باکس خیاطی

نحوه ساخت جعبه تقسیم, آموزش مرحله ای ساخت جعبه تقسیم

کارتنی را برای اطراف جعبه ها مانند شکل آماده کنید

آموزش تصویری ساخت جعبه تقسیم, آموزش درست کردن جعبه تقسیم

داخل کارتن را مانند شکل پارچه بچسبانید

ساخت جعبه بازیافتی,ساخت جعبه با کارتن شیر

جعبه های کوچک را داخل کارتن قرار داده و اطراف آن را چسب بزنید و با گیره محکم کنید

کاربرد جعبه های شیر,ساخت باکس تقسیم

کارتن هایی را به اندازه اطراف کارتن بزرگ آماده کنید و به آن پارچه بچسبانید

کاربرد جعبه های شیر,آموزش درست کردن جعبه تقسیم

درست کردن باکس خیاطی,آموزش ساخت جعبه تقسیم

اضافه های پارچه را به طرف بیرون چسب می زنیم

آموزش ساخت جعبه تقسیم, آموزش تصویری ساخت جعبه تقسیم

آموزش درست کردن جعبه تقسیم, نحوه ساخت جعبه تقسیم

ساخت جعبه با کارتن شیر, کاربرد جعبه های شیر

برش های کارتن را به اطراف بیرون جعبه بزرگ بچسبانید

ساخت باکس تقسیم, درست کردن باکس خیاطی

اطراف جعبه را با نوارهای تزیینی تزیین کنید

نحوه ساخت جعبه تقسیم, آموزش مرحله ای ساخت جعبه تقسیم

در جعبه را هم مانند شکل آماده کنید

آموزش تصویری ساخت جعبه تقسیم, آموزش درست کردن جعبه تقسیم

این هم نمایی از جعبه آماده

ساخت جعبه بازیافتی,ساخت جعبه با کارتن شیر

داخل در جعبه را این گونه بچسبانید

کاربرد جعبه های شیر,ساخت باکس تقسیم

می توانید از این جعبه برای مرتب کردن و نگهداری وسایل خیاطی استفاده کنید

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.