اموزش خیاطی

آموزش قلاب بافی و بافت کمربند

آموزش قلاب بافی و بافت کمربند

مجموعه:اموزش خیاطی

برای مشاهده توضیحات بافت این مدل کمربند قلاب بافی به ادامه مطلب مراجعه کنید

بانوکده

به اندازه دور کمر  به اضافه ۲۰ سانت زنجیره می زنیم

بعد پایه کوتاه می بافیم تا آخر که رسید بافترا ادامهدهیدتا سمتدیگر همبافته شود یعنی دور زنجیره بافته شود

بانوکده

بانوکده

بانوکده

دو ردیف که بافتید با رنگ دیکه دو ردیف پایه کوتاه ببافید

با رنگ سبز یکی ۶ تایی و یکی پایه کوتاه بافته تا آخر ادامه دهید

بانوکده

لبه آن راحلقه گذاشته تا کنید و بدوزید و روی آن را با دو دکمه تزیینکنید

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.