اموزش کاردستی و تزیین

اموزش ساخت اسب ۷سین

اموزش ساخت اسب ۷سین

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93

ساخت اسب هفت سین سال

وسایل مورد نیاز برای اسب ها:

ساتن عرض نوار ۵ سانتی متر.
ساتن عرض روبان از ۴ سانتی متر.
پارچه ابریشمی گل برجسته روبان عرض ۰.۶ سانتی متر.
نخ، توری، پشم برای یال.
چشم و نگین برای سوراخ های بینی.
چسب.

با آموزش تصویری ، اسب هایی زیبا برای هفت سین  بسازید .

آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93
آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93

آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93
آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93
آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93

آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93

آموزش اسب روبانی ویژه تزیین هفت سین 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93
آموزش اسب روبانی ویژه تزیین هفت سین 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93

 

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.