اموزش مدار و الکترونیک

اموزش ساخت مدار ایجاد تغذیه متقارن(دوبل) با ترانس معمولی(تک خروجی)

اموزش ساخت مدار ایجاد تغذیه متقارن(دوبل) با ترانس معمولی(تک خروجی)

 

مدار ایجاد تغذیه متقارن(دوبل) با ترانس معمولی(تک خروجی)

سلام روز بخیر

در مطلب امروز مدار ایجاد تغذیه دوبل (متقارن) با ترانس معمولی(تک خروجی) را به اشتراک گذاشته ایم که در تغذیه پری آمپلی و فیلتر ها کاربرد دارد

این مدار با استفاده از مدار دوبرابر کننده ولتاژ ساخته شده .

شماتیک مدار دوبرابر کننده:

دوبرابر کننده ولتاژ

مدار دوبرابر کننده برای ساخت تغذیه دوبل

عکس هایی از نمونه ساخته شده

تصاویری از نمونه ساخته شده

dobl2

توضیح عملکرد مدار :

شکل موج خروجی ترانس

شکل موج خروجی ترانس

نیم سیکل مثبت : دیود D1 در نیم سیکل مثبت روشن میشود دیودd2 خاموش میماند و خازن c1 از طریق دیود D1شارژ میشود

توضیح عملکرد مدار در نیم سیکل مثبت

دیود d1 روشن است

نیم سیکل منفی : در نیم سیکل منفی دیود d2 روشن می شود و دیود d1 خاموش میشود و خازن c2 از طریق دیود D2 شارژ میشود

دیود d2 روشن است

دیود d2 روشن است

خازن c1در حالت شارژ میماند تا C2 شارژ شود و همین طور c2 می ماند تا c1شارژ شود

تا شکل موج زیر نمایان میشود

خروجی مدار

خروجی مدار

ریپلی که در شکل موج خروجی می بینید با افزایش جریان کشی از مدار افزایش میابد که با افزایش ظرفیت خازن ها این ریپل کمتر میشود

اطلاعات مربوط به چاپ روی فیبر خام و مونتاژ مدار:

PCB1

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.