اموزش کاردستی و تزیین

اموزش ساخت کاردستی صورتک یا نقاب حیوانات

اموزش ساخت کاردستی صورتک یا نقاب حیوانات

مجموعه:خانه داری و کاردستی و تزیین

اموزش ساخت کاردستی صورتک یکی از حیوانات :

ابتدا الگوی زیررا روی مقوا پیاده کنید و آن را قیچی نموده و جاهای تعیین شده را تا بزنید.

اموزش ساخت کاردستی صورتک یکی از حیوانات

سپس تکه های گونی را قیچی نموده و مقوا را با چسب حرارتی به گونی بچسبانید.

جای چشم ها را سوراخ کنید تا محل دید کودک باشد.

اموزش ساخت کاردستی صورتک یکی از حیوانات

سپس آن را با گواش رنگ آمیزی نمایید.

اموزش ساخت کاردستی صورتک یکی از حیوانات

پشت آن را کش بگذارید تا در سر کودک به راحتی جا بگیرد.

اموزش ساخت کاردستی صورتک یکی از حیوانات

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.