اموزش کاردستی و تزیین

اموزش چهره سازی با مداد کنته

اموزش چهره سازی با مداد کنته

در طراحی چهره این پیر مرد به چینهای روی صورت توجه بیشتری شده و صورت او را که به تنه ی درختان سالخورده می ماند، قابل لمس تر کرده است.

اموزش چهره سازی با مداد کنته

اموزش چهره سازی با مداد کنته

از طریق سایه روشنهای ملایم و همچنین تیره گرفتن زمینه ی کار، ریش سفید و نرم و انبوه پیرمرد نمایش داده شده است.

اموزش چهره سازی با مداد کنته

پس از رسم فرم کلی صورت بدون توجه به جزئیات با محو کن آغشته به پودر کنته، کلی ترین تیرگیها را مشخص می کنیم توجه داشته باشی نوع خطوطی که در چهره این کودک رسم شده با خطوطی که در چهره افراد سالخورده و مسن رسم می شود متفاوت است. پرداختن به جزئیات نظیر مژه ها و حالت موها و ابروها مربوط به آخرین مرحله کار میباشد.

چهره ی این کودک بیشتر با محوکن کار شده، ضمن اینکه برای نشان دادن لطافت پوست از خطوط، کمتر استفاده شده.

تیرگی چشم و ابروی این دختر بچه، و چشمان درشتش نگاه را به طرف خود می کشاند و در طرح نیز بر این ویژگی تأکید شده است.

اموزش نقاشی

برای نشان دادن سایه های چهره ی این پسر بچه بیشتر از محو کن و پورد کنته استفاده کردم تا مداد کنته، فقط در جاهائی که محو کن دیگر امکان بوجود آوردن تیرگی بیشتر را نداشت، مثل زیر چانه و گردن، زیر بینی، زیر لب و فرو رفتگی حدقه ی چشمان، از مداد استفاده کردم. ولی بیشتر تیرگی موها با مداد بوجود آمده. در انتهای کار با پاک کن، چند لکه نور روی مو و بینی و لبها بوجود آوردم که کار را زنده کرد.

اموزش چهره سازی به روش اسان

برای سایه روشن این طرح از تضاد شدید نور و تاریکی پرهیز شده است، سایه ها به آرامی در هم محو شده اند و بهمین علت اعضای صورت حالت نرم و گوشتی خود را بهتر نمایان کرده اند.

روی زمینه ای که با محو کن ایجاد شده بود، با چند حرکت مداد حالت موها و ابرو و چشم مشخص گردید و در انتها نورهای روی گوش و گردن و مو با پاک کن ایجاد شد.

اموزش چهره سازی با مداد کنته

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.