اس ام اس، اس ام اس به مناسبت

جمله کوتاه درباره اعتیاد و مواد مخدر بسیار زیبا و پنداموز

جمله کوتاه درباره اعتیاد و مواد مخدر بسیار زیبا و پنداموز

چند سخن گزیده در رابطه با اعتیاد

چند نکته از بزرگان در رابطه با ترک اعتیاد

 جملات زیبا در مورد اعتیاد جملات ترک اعتیاد متن ادبی در مورد اعتیاد شعار مواد مخدر اس ام اس و پیامک اعتیاد جمله درباره ترک اعتیاد

جمله کوتاه درباره اعتیاد و مواد مخدر بسیار زیبا و پنداموز http://tehranmall-co.ir/

جمله کوتاه درباره اعتیاد و مواد مخدر بسیار زیبا و پنداموز

اعتیاد اداره زندگی را ناممکن میسازد(ترنس کورسگی )

عادت اول دوست انسان است و بعد دشمن او (مثل اسکاتلندی )

اعتیاد توانایی همکاری افراد را تاراج می کند ، اشخاص معتاد خود بزرگ بین هستند زیرا مواد و الکل این احساس را به آنها می بخشد که می توانند به تنهایی از عهده همه کارها برآیند(ترنس کورسگی)

اعتیاد میوه یک درخت بی بار است ( راب)

اعتیاد: حساسیت فیزیکی و وسواس فکری است (راب)

اعتیاد بهای سنگین برای بقای کوتاه است (راب)

برای الکلی در حال مصرف فقط سه چیز ممکن است اتفاق بیفتد ، غیر قابل کنترل شدن امور ، توقف در لحظات و یا در خلسه فرو رفتن (راب)

بیماری اعتیاد به شخص اجازه دیدن وشنیدن نمی دهد(راب)

هرچند امروزه اعتیاد یک مشکل بین الملی است ،اما وسعت و زشتی آن پیوسته از حد واقعی خود کمتر نشان داده شده است. (ورنان کلمن)

بزرگترین ضعف روانی معتادان ،خودمحوری و خودبزرگ بینی است ،این مشکل ، آنها را غیر قابل دسترسی می کند و امکان کمک به ایشان را تقریبا به صفر می رساند(فروهر تشویقی)

عدم مصرف مواداعتیاد آور جهت دستیابی به بهبودی لازم است ، اما تنها هدف بهبودی نیست آموختن نحوه زندگی کردن به ک

باگران ترین وبهترین کلینیک یا متخصص اعتیادهم نمی توانیم برای معتاد پاکی بخریم .(در واقع بهترین چیزهای زندگی رایگانند)و خریدنی نیستند.ما فقط باید بخواهیم که آنها رابه دست بیاوریم (فروهرتشویقی)

دود……………آه……………اندوه……………….رنگ………….زرد……………..تعفن…………….پشت گوژ……..

سم سیاه …………لذت…………هوس…………حسرت و آه………تکرار………….عادت………….گرفتار. دست پازدن های بیهوده…..غرق شدن وتنیدن پیله درخویش بگسل بندها تا به کی در اسارت دیو سیاه ،دیشب را به تاریخ بسپار وبا امید به رستن مرواریدهای تاکستان آرزوهای فردا سرودامروز را سرکن تا ترانه های زندگی دوباره در رگهایت جاری شود .

برادر!خواهر!خفاش سیاه اعتیاد با تولد دوباره تو خواهد مرد وخاطرات بد را با خود خواهد برد(م.دشتی)

اعتیاد:اسارت نفس و بردگی و در خدمت وسوسه و هوای نفس بودن است و همچنین نادیده گرفتن و قطع امید کردن از نیروهای خداوندی و قدرت زندگی است (م.دشتی)

درد اعتیاد: درد تنهایی بی کسی و دوری از خداست با جمع بودن و با خدا ارتباط برقرار کردن و نزدیک شدن به اوبردردهای اعتیاد می توان غلبه کرد. (م.دشتی)

هر عملی را از روی تمرین تکرار عادت می توانیم به اعمال روتین شده و روزانه مان تبدیل کنیم مثل مسواک زدن ،پس بیایید رفتارهای مفید را به همین شیوه در زندگی مان نهادینه کنیم. (م.دشتی)

وقتی در قید و بند اعتیاد هستی چشمانت قادر به دیدن حقایق زندگی نیست (م.دشتی)

اعتیاد     :ریسمان سیاه و پوسیده ای است که آویزان شدن به آن نتیجه ای جز فرو رفتن در قعر چاه تیره روزی و بدبختیهانیست (م.دشتی)

بازتاب و اثرات بیماری اعتیاد از بمب منفجر شده در هیروشیما و ناکازوکی هم بدتر است (م.دشتی)

اعتیاد:یعنی ناتوانی در برابر توانمندیهاییکه خداوند بعنوان نعمت در اختیار آدمی قرار داده است (م.دشتی)

اعتیاد:یعنی خسارت به جسم و روح یعنی کفران نعمت ودهن کجی به ماهیت و خلقت انسان (م.دشتی)

اعتیاد:یعنی خود را فدای خودخواهی های خود کردن (م.دشتی)

درداعتیاد: عدم آگاهی و جهالت است وقتی آگاهانه و صادقانه بازتاب اعمال اعتیادی و اثرات تخریبی اش را بررسی کنید درک مناسب تری از آن داریدودر آنصورت اگر بازهمین روبه را تکرارکنید دیوانگیست.(م.دشتی)

پرخوری هم مثل مصرف مواد یک اعتیاد است. فردمعتاد با مصرف مواد به صورت مقطعی و گذرا به سرخوشی دست پیدا می کند پرخور با خوردن غذا و در پایان خط هر دو ، تنها خسارت به جسم و روح عاید شخص می شود (م.دشتی)

مثلثی شوم ، مانع کارآیی نیروهای فعال در جوامع عقب مانده و تحت سلطه شده ،سبب رکود و سکون نیروی خلاق وفساد و تباهی اندیشه ها می گردد.سه راس این مثلث شوم عبارتنداز:فقر،جهل ، اعتیاد(شادی صالح پور)

بهبودی یعنی ترک مواد اعتیاد آور،ترک رفتارهای وسواسی و رسیدن به تعادل جسمی ، روانی ،اجتماعی و معنوی (مرلن میلر)

اعتیاد تزریق مرگ در شریانهای جامعه است .

اعتیاد به مواد مخدر انسان را به جاده تباهی و ناامیدی می کشاند.
ارمغان اعتیاد نیستی و نابودی است .
اعتیاد کانون گرم خانواده را متلاشی میکند .
اعتیاد به مواد مخدر باعث تباه شدن مغزهای فعال جوانان یک ملت است.
اعتیاد به مواد مخدر بر باد دادن ثروت مادی و انسانی یک ملت است.
اعتیاد اسلحه ای است که جوانی ،نشاط ،خلاقیت و اراده وحتی هویت فرد را نشانه می رود.

اعتیاد یعنی وداع با آرامش ، خوشبختی ،سعادتمندی،سلامتی و حتی زندگی و شروع همه مصائب .
و در یک جمله اعـــتیاد    یعنی تبدیل هســتی به نیســـتی .

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.