دانلود، دانلود کتاب و رمان

دانلود رمان آغوش سرکش pdfوJarوApk

دانلود رمان آغوش سرکش pdfوJarوApk

arezoo158-7336893640
شبتون زیبا، اینم دومین رمان آخر هفتمون هستش رمان آغوش سرکش ( نویسنده : ژرژی ) که مث همیشه با چند فرمت مختلف جاوا, آندروید و PDF براتون آماده کردم.
خلاصه : دختری به نام یاسی که سال آخردبیرستانه ویه دختر سرزنده وشیطونه توراه برگشتن ازمدرسه با یه اتفاق ساده خیلی تصادفی بامردی (فرید) آشنا میشه که بعدا متوجه میشه که این آقا پسرصاحب کارمادرشه که یه کارخونه داره ومادرش بعنوان سرپیشخدمت اونجا کارمیکنه وچون برخورداولیشون خوب نبوده باعث میشه که پسرصاحب خونه به فکر تلافی باشه که درنهایت بابرخوردهای بیشتر وپی بردن به مشکلات یاسی سعی میکنه که بهش کمک کنه تابه رویاهاش که قبول شدن تورشته پزشکیه برسه ولی یاسی به دلیل تنفری که از صاحب کارمادرش وخونوادش به دلیل فخرفروشی داره حاضر به قبول کمکش نمیشه ولی درنهایت باکمک فرید میتونه به رویاش برسه ودرکل این داستان باعقب وجلو رفتن درزمان نه سال اززندگی یاسی روروایت میکنه .

شروع داستان : با حرفایی که چنددقیقه پیش ازموناشنیده بودم حسابی به هم ریخته بودم . انگار حرفایی روکه شنیده بودم باورنداشتم. باورم نمی شدکه ازنوهمه چیز دوباره داشت تکرارمی شد. بعدازگذشت نه سال حتی باشنیدن اسمش اززبون مونا اینجورکلافه وبهم ریخته شده بودم ،نمی دونستم بادیدنش بعدازاین همه سال اونم به این شکل چه جوری بایدرفتارکنم .کاملاًگیج وکلافه بودم وازیادآوری خاطرات گذشته که بی وقفه وبدون اینکه بخوام ازمغزم مثل فیلم سینمایی می گذشتندسرم به دوران افتاده بود. تحمل سرم که حال ازشدت درد روی تنه ام سنگینی می کردبرام غیرممکن شده بود .برای اینکه خودم روازاین افکارموذی خلاص کنم سرم روروی دستام روی میزگذاشتم وچشمام روبستم تاشاید اینجوری کمی آرامش پیداکنم.
با آرنجی که به پهلوم خورد سرم روازروی نیمکت برداشتم وبه چشمای شیطون مونازل زدم وبادلخوری گفتم:
– موناجون هرکه دوست داری بزاربرای یه دقیقه هم که شده کپه مرگم روبزارم…

دانلود فایلهای پیوست شده
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.