عکس حیوانات و طبیعت، گالری عکس

سوءاستفاده شیر از دوئل دو آهو +عکس

سوءاستفاده شیر از دوئل دو آهو +عکس

گالری عکسدیدنی های امروز دیدنی های روزانه

فرادید: دوئل دو آهوی نر افریقایی فرصت مناسبی برای یک شیر ماده گرسنه بود تا در غفلت آنها خود را نزدیک کرده و یکی را شکار کند.

نقل از کترز، گردشگر استرالیایی “آگوستین ماتیوز” که همراه با تور گردشی به منطقه حفاظت شده “ماسایی مارا” در کنیا رفته بود در حال  فیلمبرداری از لحظات نبرد این دو آهوی افریقایی ناگهان متوجه حضور شیر ماده در چند قدمی محل نزاع شد.

در حالی که دو آهوی نر با شاخ های خود به دیگری قدرتنمایی می کردند شیر ماده گرسنه به آرامی خود را به آنها رسانده و آمده حمله شد؛ در یک لحظه شیر حمله برده و چنگال هایش را در بدن یکی از آهوان فرومی کند. حمله شیر آنقدر سریع اتفاق می افتد که آهو مجال فرار پیدا نمی کند و در حالیکه رقیب از مهلکه می گریزد تسلیم مرگ می شود.

,سوءاستفاده شیر از دوئل دو آهو +عکس شیر,آهو,سوءاستفاده,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

,سوءاستفاده شیر از دوئل دو آهو +عکس شیر,آهو,سوءاستفاده,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه
,سوءاستفاده شیر از دوئل دو آهو +عکس شیر,آهو,سوءاستفاده,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه
,سوءاستفاده شیر از دوئل دو آهو +عکس شیر,آهو,سوءاستفاده,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه
,سوءاستفاده شیر از دوئل دو آهو +عکس شیر,آهو,سوءاستفاده,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه
,سوءاستفاده شیر از دوئل دو آهو +عکس شیر,آهو,سوءاستفاده,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه
,سوءاستفاده شیر از دوئل دو آهو +عکس شیر,آهو,سوءاستفاده,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه
,سوءاستفاده شیر از دوئل دو آهو +عکس شیر,آهو,سوءاستفاده,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.