باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با بیماری شانکرسیتوسبورایی سیب

مبارزه با بیماری شانکرسیتوسبورایی سیب

شانکرسیتوسبورایی سیب :

بارزترین علائم این بیماری عبارتند از شانکر هایی که روی تنه و شاخه های قطور بوجود می آیند.

قیل از پیدایش شانکرها ابتدا محل تغییر رنگ داده و نرم می شود سپس بافت آسیب دیده در مرکز فرو رفته و نشست می کند و حاشیه آن برجسته می شود.

در اثر پیشرفت لکه ها بزرگتر و فرورفته تر می شوند و رنگ آن قهوه ای می شود و سرانجام پوست قسمت آلوده می خشکد و به دنبال آن ترکها و شکافهایی روی پوست خشکیده شانکر ایجاد می شود و پوست شانکر در مرکز شانکر زیر و پوسته می شود در صورت گسترش شانکر در تمام درخت موجب مرگ درخت می گردد و توده اسپور قارچ به صورت فتیله یا قطره از دهانه شانکر خارج می شود

روشهای مبارزه و پیشگیری

از روشهای مبارزه و پیشگیری می توان به ۱)خذف اندامهای آلوده و بیمار ۲)تراشیدن شانکرو یاسمان آن  ۳)سمپاشی با بنومیل (۷% در هزار در سه نوبت،محلول بر دو درصد(۲-۱ نوبت)که پاییز پس از ریزش برگها و زمستان اواخر بهار صورت می گیرد

مبارزه با بیماری شانکرسیتوسبورایی سیب
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.