دانلود، دانلود کتاب و رمان

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان

دانلود کتاب و رمان

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان

 نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان :

۳۰ سوال که تقریبا همیشه در ازمون ها تکرار میشوند . حتما بخونید.

۱٫چه موقع نباید از فلاشر استفاده شود؟

۱)هنگام بکسل ماشین

۲)زمانی که دچار نقص فنی شوید

۳)وقتی بصورت دوبله پارک می کنید

۴)مورد ۱ و ۳

۲٫رانندگی در روز و شرائط هوای مه آلود چیست؟

۱)از نور پایین استفاده کنیم

۲)از چراغهای بغل استفاده کنیم

۳)ازنور بالا استفاده کنیم

۴)چراغهای راهنما را روشن کنیم

۳٫در جاده از چه فاصله ای باید تابلوی احتیاط را قرار دهیم ؟

۱)۷۰ متری

۲)۶۰ متری

۳)۵۰ متری

۴)۴۰ متری

۴٫زمانی که به سرعت گیری می رسید ، باید ……………

۱)از سمت راست عبور کنید

۲)با همان سرعت عبور کنید

۳)سرعت خود را افزایش دهید

۴)سریعا” ازسرعت خود بکاهید

۵٫ یکی از موارد افزایش احتمال خطر بهنگام رانندگی در شب چیست ؟

۱)استفاده از چراغها

۲)استفاده از سایبان

۳)محدودیت میدان دید راننده

۴)خواب آلودگی راننده

۶٫در هنگام بارندگی باران و برف کنترل اتومبیل به کدام دلیل مشکل است؟

۱)به لحاظ کاهش ضریب اصطحکاک چرخها با جاده

۲)لغزندگی راه و جاده

۳)گزینه ۱ و ۲

۴)بلحاظ سرما و خارج شدن لاستیک از حالت طبیعی

۷٫میخهای زرد رنگ چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود؟

۱)در بین شانه خاکی و باند اصلی

۲)بین محل خاکی وسط آزادراه و باند اصلی

۳)بین هردو باند  مجاز

۴)در مسیر رفت و برگشت جاده ها و سمت چپ مسیر

۸٫در صورت ترکیدن لاستیک جلویی شما ، باید………………

۱)بشدت ترمز کنید

۲)فرمان را رها کنید

۳)فرمان را گرفته و به آرامی توقف کنید

۴)گزینه های ۱ و ۲

۹٫در هنگام رانندگی از چه فاصله ای باید پلاک اتومبیل جلویی را بخوانید ؟

۱)۵ متری

۲)۱۰ متری

۳)۱۵ متری

۴)۲۰ متری

۱۰٫شما اولین نفری هستید که به صحنه تصادف می رسید ، چه می کنید؟

۱)محل را فورا”  ترک میکنیم

۲)به محض اینکه اولین ماشین رسید محل را ترک میکنیم

۳)اتومبیل را از محل حادثه کنار می کشیم

۴)موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش می کنیم و زخمیها را خارج می کنیم

۱۱٫تابلو ایست به شکل ………………   است.

۱)هشت ضلعی

۲)مثلث متساوی الاضلاع

۳)مربع

۴)دایره

۱۲٫هنگام خروج از پارک راهنمای ……………..  اتومبیل را روشن می کنیم.

۱)هر دو طرف

۲)سمت راست

۳)سمت چپ

۴)هیچ کدام

۱۳٫در چه شرایطی می توانید از باند سمت چپ در آزادراه استفاده کنید؟

۱)برای کنار رفتن از سر راه کامیونهای بزرگ

۲)برای رانندگی در سرعتهای بیش از ۹۰ کیلومتر

۳)هنگامی که با سرعت کم حرکت می کنید

۴)برای سبقت از سایر وسایل نقایه و رانندگی با حداکثر سرعت

۱۴٫حداکثر سرعت در جاده های اصلی، خارج از شهر …………………….

۱)در روز ۹۵ کیلومتر و در شب ۸۵ کیلومتر

۲)در روز ۸۰ کیلومتر و در شب ۹۰ کیلومتر

۳)در روز ۹۰ کیلومتر و در شب ۸۵ کیلومتر

۴) در روز ۱۱۰ کیلومتر و در شب ۹۵ کیلومتر

۱۵٫کدام بیمه برای خودرو ضروری است؟

!)بیمه بدنه

۲)بیمه آتشسوزی

۳)بیمه شخص ثالث

۴)بیمه حوادث

۱۶٫قفل خاص کودکان که در ماشین نصب می شود برای چه منظوری است؟

۱)قفل کردن سگک کمربند ایمنی

۲)قفل کردن پنجره های درب های عقب

۳)تا کودکان بطور ناخواسته درب اتومبیل را باز نکنند

۴)جهت ممانعت از حرکت صندلی  های عقب و حرکت آنها به جلو

۱۷٫در یک منطقه مسکونی در حال حرکت هستید ناگهان به یک سرعت گیر می رسید .شما باید…………….

۱)با سرعت عبور کنید

۲)از قسمت چپ خیابان عبور کنید

۳)هیج کدام

۴)سریعا” سرعت خود را کاهش می دهیم

۱۸٫کدامیک از عوامل زیر عامل تصادف با اتومبیل جلویی است؟

      ۱)عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

      ۲) تراکم وسایل نقلیه

      ۳)عبور عابر پیاده در مناطق شلوغ و شهری

        ۴) تغییر نور چراغها

۱۹٫دو خط ممتد در کنار هم به معنای ………………

۱)زیبایی بیشتر

۲)تاکید بیشتر برای حرکت نکردن روی آنها

۳)گردش روی این خطوط انجام می گیرد

۴)فقط سبقت روی این خطوط صورت می گیرد

۲۰٫چه عاملی می تواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در موقع تصادف کم کند؟

۱)کمربند ایمنی

۲)وجود پشتی مناسب پشت سر و تنظیم شده

۳)وجود پشتی مناسب پشت سر

۴)صندلی مناسب و مجهز به بالشتک هوا

۲۱٫تابلوی زیر به چه معناست؟

۱)حداقل سرعت در خط عبور

۲)حداکثر سرعت در خطوط عبور

۳)حداقل سرعت در خطوط عبور

۴)خطوط ویژه عبور

۲۲٫در خیابان یکطرفه باید در کدام سمت اتومبیل را پارک کرد؟

۱)چپ

۲)راست

۳)در خیابان یکطرفه نمی توان پارک کرد

۴)در هر دو طرف مانعی ندارد

۲۳٫تابلوی زیر چه مفهومی دارد؟

۱)گردش به راست

۲)پیچ

۳)بن بست

۴)تقاطع

۲۴٫تابلوی زیر به چه معنایی است؟

۱)سبقت ممنوع

۲)حق تقدم با وسیله ی نقلیه مقابل است

۳)خیابان یکطرفه

۴)خیابان دو طرفه

۲۵٫هنگام سبقت از یک اتومبیل طویل که آهسته خرکت می کند در یک جاده ی شلوغ ، چه باید کرد؟

۱)درپشت وسیله منتظر بمانید تا راننده به شما اشاره کند تا عبور کنید

۲)چراغهای بزرگ را برای وسایل نقلیه ی مقابل روشن کرده تا اجازه ی عبور دهند

۳)با فاصله ی کمی از پشت سر وسیله ی نقلیه ی جلویی حرکت کنید تا بتوان قسمت جلویی اتومبیل را ببینید و در زمان مناسب و ایمن سبقت بگیرید

۴)هیچکــــــــــــــــــــــــــدام

۲۶٫با شرایط  نامطلوب جوی و میدان دید محدود چگونه می توان اطمینان حاصل کنید که سایر رانندگان شما را می بینند؟

۱) کاملا” نزدیک به کنار جاده حرکت کنید

۲)با فاصله ی کمی از اتومبیل جلویی حرکت کنید

۳)چرالغهای نور پایین را روشن کنید

۴)چراغهای مه شکن عقب را روشن کنید

۲۷٫تالوهایی با زمینه ی قهوه ای نشانگر چه چیزی هستند؟

۱)مسیرهای اصلی

۲)مسیرهای فرعی

۳)جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی

۴)حرکت مجاز ، راهنمای مسیر و اماکن مذهبی

۲۸٫چه موقع می توانید با دنده عقب از خیابان فرعی به خیابان اصلی وارد شوید؟

۱)اگر خلوت باشد

۲)همه مواقع

۳)هیچ  وقت

۴)گزینه های ۱ و ۲

۲۹٫وسیله ی نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است، حق تقدم عبور دارد بر ……………………

۱)وسیله ی نقلیه ی در حال توقف یا در حال شروع حرکت

۲)وسیله نقلیه در حال دور زدن

۳)وسیله ی نقلیه ی در حال جلو رفتن (عقب /جلو کردن)

۴)هر ســـــــــــــــــــه مــــــــــــــــورد

۳۰٫با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت در یک جاده خشک در حال  حرکت هستید ، فاصله ی شما با اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید باشد؟

۱)      ۲طــــــول

۲)     ۳طـــــــــول

۳)      ۴طــــــــول

۴)       ۵طـــــــــول

 

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

یک دیدگاه در ”نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان

 1. با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما عزیزان من ملیسا محمدی هستم ۲۴ ساله دانشجوی مدیریت و در باره قوانین و ثبت فروش فایل پروژه میخواهم بنویسم .
  اگه همکاری کنید ممنون میشم

  ۱-اول اینکه ایا برای فروش و انتشار فایل در سطح اینترنت مجوز لازم است.
  ۲-من شنیدم فقط برای چاپ و نشر کتاب مجوز میدن و هیچ مجوزی برای انتشار فایل لازم نیست.
  ۳-نحوه اثبات معنویت فایل چگونه است حتما شما هم وقت زیادی برای نوشتن فایل های خود میکنید اگر بقیه سایت ها فایلهای شما را بفروشند چطور اثبات معنویت فایل خود را ثابت میکنید.
  برای مثال برای فروش نمونه سوالات آیین نامه رانندگی از کدام سازمان مجوز بگیریم؟
  من خودم حضوری رفتم اداره راهنمایی و رانندگی استان و سوالم راپرسیدم بعدش خود سرهنگ بهم گفت سیاست اداره راهنمایی و رانندگی کتابخوانی است نه نمونه سوال ؟ به هیچ وجه مجوز فروش و انتشار فایل نمیدهیم و فروش نمونه سوالات ایین نامه رانندگی غیر قانونی است زیرا که در کتاب های جدید ایین نامه نمونه سوالات ان حذف شده است .
  پس چرا خیلی سایتها نظیر یکساز نمونه سوالات ایین نامه میفروشند
  سایت یکه ساز ادعا میکند مجوز فروش فایل هایش را از پلیس فتا میگیرد و به خود اعتبار میدهد
  او در تالار گفتگو سایت متن زیر را نوشته
  شما نیز مانند شرکت دریکساز می توانید به مرکز پلیس فتای استان خود مراجعه کرده و برای ثبت محصولات دانلودی خود اقدام کنید
  http://www.deriksaz.com/forum.aspx?page_name=talk_room
  amp;range_min=0
  amp;range_max=10
  amp;id=3050
  amp;subject=75
  ایا متن بالا صحت دارد اگر صحت دارد بگویید به چه شکل محصولات خود را در پلیس فتا ثبت کنیم در زیر مثالی برای شما میزنم همه سایت های زیر ادعا دارند فایل ۶۶۳ نمونه سوال ایین نامه مال خود انهاست و تایپ کردند و هر یک هم میگویند در صورت انتشار پیگرد قانونی دارد .
  از کجا پی بریم فایل مال کدام سایت است؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  http://www.dl-pa.ir
  http://www.sryco.ir
  http://www.20zoj.ir
  http://www.moghansat.ir
  http://www.farsfile.ir
  http://www.deriksaz.com
  اگر کسی فایل قوانیین ثبت و فروش فایل داره برایم تو ایمیل پیوست کنه و قدم به قدم از نگارش تا انتشار توضیح بده من میخواهم نحوه ثبت و مجوز فروش فایل را یاد بگیرم.
  الان حسابی گیج شدم از کدام سازمان باید مجوز انتشار فایل بگیریم و در کدام سازمان ثبت کنم
  وزارت فرهنگ یا پلیس فتا؟؟؟؟؟؟
  یااینکه راهنمایی و رانندگی؟؟؟؟؟
  و اینکه چگونه استعلام کنیم فایل ثبت شده است
  اگه برای انتشار فایل مجوز میدن چرا بعضی سایتها شماره مجوز خود را نمی نویسند مثل سایت مغان ست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  فایل نمونه سوالات چند سایت
  http://opload.ir/downloadf-fda6e4a9ec451-rar.html
  نامه من
  http://opload.ir/downloadf-f801f1040cd72-pdf.html

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.