باغبانی و پرورش گل و گیاه

پرورش گل و گیاه :چند وقت یک بار باید گلدان را بچرخانیم؟

پرورش گل و گیاه :چند وقت یک بار باید گلدان را بچرخانیم؟

چرخاندن گلدان در زمان های مختلف

پرورش گل و گیاه :چند وقت یک بار باید گلدان را بچرخانیم؟

در شرایطی که یک سمت گیاه بیشتر در سایه و سمت دیگر بیشتر در نور قرار دارد، گیاه در یک سمت بلندتر از سمت دیگر میشود بنابراین ظاهر خمیده ای به خود میگیرد.

شاید تا کنون دقت کرده باشید گاهی گیاهان گلدانی داخل خانه تان به یک سو خم میشوند. هنگامی که گیاهی داخل فضای بسته قرار میگیرد، به سمت منبع نور خم میشوند. این واکنش یک فرایند طبیعی در رشد گیاه است که به گیاه کمک میکند منبع نور طبیعی را پیدا کند حتی اگر خود در سایه قرار گرفته باشد. متاسفانه در برخی گیاهان این وضعیت نتیجه جالبی ندارد و ظاهر آن را خراب میکند. خوشبختانه میتوانید به راحتی با چرخاندن گلدان مانع از این گردش گیاه شوید.

چرخاندن گلدان

به فرایندی که باعث میشود گیاه به سمت منبع نور خم شود، فتوتروپیسم میگویند. در قرایند فتوتروپیسم واقعا گیاه خم نمیشود. هر گیاهی حاوی سلولهایی به نام اکسین است و سرعت رشد آنها تعیین کننده شکل گیاه می باشد. اوکسین در آن سمت گیاه که نور کامل دریافت میکند قویتر و تنومندتر و کوتاهتر رشد میکند در حالی که در سمت گیاه که در سایه قرار دارد، بلندتر و باریکتر میشود. بنابراین طبیعی است که در شرایطی که یک سمت گیاه بیشتر در سایه و سمت دیگر بیشتر در نور قرار دارد، گیاه در یک سمت بلندتر از سمت دیگر میشود بنابراین ظاهر خمیده ای به خود میگیرد.

برای جلوگیری از این وضعیت، طبق برنامه ای منظم گلدان را بچرخانید. به این صورت گیاه قدرتمندتر و سالمتر نیز خواهد بود.

 چند وقت یک بار باید گلدان را بچرخانیم؟ http://tehranmall-co.ir/

چند وقت یک بار باید گلدان را بچرخانیم؟

در این زمینه توصیه ها بستگی به شرایط دارد و گردش یک چهارم دور، از هر سه روز یک بار تا هر دو هفته یک بار متفاوت است. به طور کلی به عنوان یک قانون ساده برای این که بتوانید برنامه چرخاندن گلدان را فراموش نکنید و فشار زیادی هم به حافظه خود وارد نکنید، میتوان گفت هر بار به گیاه آب میدهید، یک چهارم دور آن را بچرخانید. این کار باعث میشود بخشهای مختلف گیاه به صورت برابر و سالم رشد کنند.

 نورهای فلورسانت برای گیاهان

نورهای فلورسانت برای گیاهان

یک راهکار دیگر به جای چرخاندن گلدان، این است که نور فلورسانتی را در سمت سایه گیاه قرار دهید تا اکسین دو طرف گیاه خوب و قدرتمند رشد کنند و گیاه خم نشود.

همینطور منبع نوری مستقیم در بالای گیاه میتوانید قرار دهید تا منبع نور یکسانی برای گیاه فراهم کنی و دیگر نیازی به پنجره برای آفتاب گرفتن گیاه نداشته باشید.

در صورتی که از موقعیت کنونی گیاهتان راضی هستید و نمیخواهید نور بیشتری برای آن تعبیه کنید، همان چرخاندن گلدان روش خوب و مناسبی برای شما می باشد.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.