باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با علف هرز : سم علف کش استوکلر (اسنیت)

مبارزه با علف هرز : سم علف کش استوکلر (اسنیت)

استوکلر یا اسنیت (acetochlor)

(Acenit)

استوکلر یا اسنیت acetochlor Acenit

علف‌کش انتخابی از گروه کلرواستانیلید

فرمولاسیون :

فرمولاسیون سم علف کش استوکلر (اسنیت) http://tehranmall-co.ir/
:۱ آسنیت    Acenit      %۵۰          EC
:۲ سورپاس Surpass     %۷۶          EC

تاریخ ثبت:  سال ۱۳۷۸

ویژگی‌های خاص :

نحوه اثر: بازدارنده تقسیم سلولی از طریق ممانعت از سنتز پروتئین، بازدارنده سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بسیار طویل

نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب عمدتاً توسط اندام‌های هوایی گیاه و در مرحله دوم توسط ریشه گیاه‌های در حال جوانه‌‌زنی

موارد مصرف در ایران :

علف‌های هرز یکساله باریک برگ، برخی علف‌های هرز یکساله پهن‌برگ و اویارسلام زرد در مزارع ذرت

موارد مصرف در سایر کشورها :

علف‌های هرز در مزارع ذرت ( ۴ تا ۵ لیتر در هکتار اسنیت)، بادام زمینی، سویا، سیب زمینی و نیشکر .

راهنمای روش مصرف :

• مقدار دوز توصیه شده جهت کنترل علف‌های هرز ذرت برای فرم تجاری آسنیت ۴ تا ۵ لیتر در هکتار و برای علف‌کش سورپاس ۷۵/۲ تا ۵/۳ لیتر در هکتار می‌باشد .
• مصرف این علف‌کش به صورت پیش کاشت و یا پیش رویش می‌باشد .
• سورپاس دارای ۵/۷ درصد ایمن کننده به نام دای کلرآمید می‌باشد .

ملاحظات زیست محیطی :

• میزان سمیت ( LD50 ، LC50 ، EC50): 2148 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای موش صحرایی، ۱۲۶۰ تا ۵۶۲۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و  ۴۵/۰ تا ۳/۱ میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها .

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.