باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات : بیماری نماتدهای گال ریشه غلات (جو)

مبارزه با آفات : بیماری نماتدهای گال ریشه غلات (جو)

نماتدهای گال ریشه غلات(جو):

نام علمی : Anguillulina radicicola

Ditylenchus radicicola، Subanguina radicicola،  پارازیت داخلی هستند. تمام نمونه­ها دارای کوتیکولی با خارهای ظریف­اند. ناحیه لب نماتدهای بالغ یک فرورفتگی دارد و طول سوزن دهانی آنها ۱۶- ۱۲ میکرومتر است.

طول ماده­ها mm 2- 2/1 است. پژوهشهایی که در اروپا بر مبنای بیماری­زایی افتراقی روی Poa annua و جو انجام شده است، وجود بیوتیپ­های مختلف S.radicicola را نشان داده است.

چرخه بیماری:

بنظر می­رسد S.radicicola با قرار گرفتن مداوم در ریشه­های میزبان ادامه حیات می­دهد. لاروها در ریشه­ها نفوذ می­کنند و با پوست­اندازیهای پی­در­پی در بافت­های کورتکس ریشه گسترش می­یابند. گال­های ریشه در مدت دو هفته تشکیل می­شوند و ماده­های تازه بالغ تولید تخم را آغاز می­کنند. گال­هل سرانجام سست می­شوند و لاروهای تفریخ شده آزاد می­کنند، که این لاروها روی همان ریشه آلودگی ثانویه ایجاد می­کنند. معمولاً در مدت ۶۰ روز یک نسل کامل می­شود.

کنترل نماتدهای گال ریشه غلات (جو):

تناوب جو، غلات یا گندمیان علوفه­ای با بقولات و گیاهان ریشه­ای جمعیت نماتد را محدود می­کند. استفاده از نماتدکشها و آفت­کشهای تدخینی خاک برای مبارزه با S.radicicola تنها در مواردی می­تواند با صرفه باشد که یک بیماری یا پاتوژن دیگر را نیز کنترل کند.

نماتدهای گال ریشه غلات (جو) Anguillulina radicicola
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.