باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات :کنترل بیماری ویروئید چروکیدگی میوه سیب

مبارزه با آفات :کنترل بیماری ویروئید چروکیدگی میوه سیب

ویروئید چروکیدگی میوه سیب ( Apple fruit crinkle viroid ):

 این بیماری تاکنون فقط از ژاپن گزارش شده و در بسیاری از باغهای سیب ژاپن وجود دارد.

 ویروئید چروکیدگی میوه سیب ( Apple fruit crinkle viroid ):

علایم بیماری ویروئید چروکیدگی میوه سیب:

علایم مشخص بیماری شامل چروکیدگی و ناصاف شدن سطح میوه ها می باشد. حالت چروکیدگی میوه در ارقام اوهرین، موتسو، هوکوتو، سن شو، جوناتان، فوجی، تسوگارو، سان سا، یوکو و بلکس استایمن دیده می شود.

 

ویروئید چروکیدگی میوه سیب از خانواده Pospiviroidae و جنس   Apscaviroid است که این ویروئید به آسانی بوسیله پیوند منتقل می شود. انتشار طبیعی به درختان مجاور تاکنون مشاهده نشده است همچنین هیچ گونه ناقل طبیعی برای آن شناسایی نشده است.

کنترل بیماری ویروئید چروکیدگی میوه سیب:

روش اصلی در کنترل این بیماری تکثیر نهالها از درختان مادری عاری از ویروئید است.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.