باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با افت : سم قارچ کش بیترتانول ( بایکور )

مبارزه با افت : سم قارچ کش بیترتانول ( بایکور )

بی‌ترتانول : یا بایکور (bitertanol)

بیترتانول بایکور bitertanol

قارچ‌کش سیستمیک بیترتانول (بایکور)(BAYCOR) با اثر حفاظتی و معالجه کننده از گروه تری‌آزول‌‌ها

فرمولاسیون :

فرمولاسیون قارچ کش بیترتانول ( بایکور ) http://tehranmall-co.ir/
:۱ بایکور Baycor        %۲۵        WP
تاریخ ثبت: ۱۳/۴/۷۳ ثبت به مدت ۳ سال – تمدید لغایت ۸۵

نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول

موارد مصرف در ایران :

لکه سیاه در سیب (۷۵/۰ در هزار )

موارد مصرف در سایر کشورها :

این قارچ‌کش در کنترل سفیدک‌های پودری، زنگ‌ها، لکه سیاه سیب، سیاهک‌های غلات،  لکه برگی سرکوسپورایی و غیره مؤثر است .

راهنمای روش مصرف بیترتانول ( بایکور ):

• برای کنترل لکه سیاه سیب به نسبت ۷۵/۰ در هزار (۱۵ گرم در ۲۰ لیتر آب) به کار می‌رود. سم‌پاشی اول در زمان تورم جوانه‌های گل، سم‌پاشی دوم پس از ریزش گلبرگ‌ها و سم‌پاشی سوم ۱۰ روز پس از نوبت دوم صورت می‌گیرد .

ملاحظات زیست محیطی :

• میزان سمیت (LD50 ، LC50 ، EC50 ):  < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، ۷۷۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۱۴/۲ میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، ۷- ۸/۱میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و ۴/۱۰۴میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل .

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.