باغبانی و پرورش گل و گیاه

حشره کش بیولوژیک و طبیعی : قارچ بوواریا بازیانا

حشره کش بیولوژیک و طبیعی : قارچ بوواریا بازیانا

بوواریا بازیانا : (Beauveria bassiana)

بوواریا بازیانا Beauveria bassiana

حشره ‌کش بیولوژیک، یک قارچ بیمارگرحشرات

فرمولاسیون:

ناتورالیس    Naturalis L    %۱۶/۷    L

موارد مصرف در ایران:

سفید بالک(عسلک) پنبه

نحوه از بین بردن حشرات را توسط قارچ بوواریا بازیانا در عکس زیر می بینید.

از بین بردن حشرات را توسط قارچ بوواریا بازیانا

قارچ بوواریا بازیانا Beauveria bassiana

قارچ حشره کش بوواریا بازیانا http://tehranmall-co.ir/

راهنمای مصرف:

•به میزان cc 750 به همراه ماده پخش کننده Nufilm به مقدار ۲ لیتر در هکتار تحت نظارت و در قالب روشهای تلفیقی به کار می رود.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.