باغبانی و پرورش گل و گیاه

از بین بردن علف های هرز :سم علفکش بنزوئیل پروپ – اتیل

از بین بردن علف های هرز :سم علفکش بنزوئیل پروپ – اتیل

بنزوئیل پروپ-اتیل : (benzoylprop-ethyl)

بنزوئیل پروپ-اتیل benzoylprop-ethyl

علفکش انتخابی، از گروه دی‌کلروانیلیوپروپیونات

فرمولاسیون:

فرمولاسیون سم علفکش بنزوئیل پروپ - اتیل http://tehranmall-co.ir/

سافیکس Suffix      %۲۰       EC

موارد مصرف در ایران:

علف‌های هرز در گندم

راهنمای روش مصرف:

•این علف‌کش کاربرد پس رویشی دارد. بهترین زمان مصرف از زمان تشکیل گره اول تا سوم ساقه گندم است.
•دوز توصیه شده سافیکس ۵ لیتر در هکتار است.

احتیاط‌های لازم:

•کاربرد این علف‌کش در زارعت جو توصیه نمی‌شود.
•مصرف این علف‌کش به همراه توفوردی کارآیی آنرا کاهش می‌دهد. فاصله زمانی کاربرد این علف‌کش‌ها دو هفته تعیین شده است.

ملاحظات زیست محیطی:

•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):1000> میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.