باغبانی و پرورش گل و گیاه

پرورش گل و گیاه : اموزش طرز کاشت کلم قمری

پرورش گل و گیاه : اموزش طرز کاشت کلم قمری

کلم قمری :

نام علمی  Brassica oleracea var. gongylodes

اموزش طرز کاشت کلم قمری

در این گیاه ساقه هوایی آن که ضخیم میشود مورد تغذیه قرارمیگیرد. در بعضی از کشورها نیز از برگ آن استفاده میکنند. کلم قمری به رنگهای سفید ، آبی و بنفش دیده میشود. طول دوره رویش این گیاه بسیار کوتاه است و به عبارت دیگر مدت کمی زمین را اشغال میکند و از این نظر میتوان این گیاه را به راحتی در تناوب زراعی قرار داد.

ارزش غذایی کلم قمری:

ارزش غذایی آن تقریباً شبیه کلم گل است. مقدار ویتامین برگها بیش از ساقه آن است.

کاشت. داشت و برداشت کلم قمری:

این نوع کلم معمولاً در سطوح کوچک کشت می شود زیرا کارهای زراعی آن مشکل تر از سایرکلم ها است، زمین مورد کاشت شبیه زمین کلم های دیگر است این گیاه را می توان در همه نوع آب و هوا کشت نمود. به علت کوتاه بودن عمر این گیاه به مواد غذایی کمتری احتیاج است. با توجه به کشتهای قبل ، حدود ١٠٠ کیلوازت،٨٠ کیلو P٢o۵ و ١٨٠ کیلو K٢o به ازای یک هکتار در نظر میگیرند. کودهای ازته را معمولاً به صورت کود سرک در دو مرحله به زمین می دهند.

انواع زودرس آن را میتوان از اوایل بهمنماه در خزانه کشت نمود. دوره پرورش در خزانه ۶ ـ ٨ هفته است کاشت و نشاء در زمین اصلی بسته به نوع واریته متفاوت است و معمولاً برای انواع زودرس فواصل ٢۵ ×٣٠ سانتیمتر و برای انواع تابستانه٣٠ ×٣٠سانتیمتر در نظر میگیرند. انواع پاییزه را بفواصل ٣٠ × ۴٠ سانتی متر کشت می کنند آبیاری پس از یک دوره خشک و طولانی باعث ترکیدگی ساقه خوراکی می شود.

عمل برداشت به راحتی با چاقوی تیز انجام میگیرد. انواع زودرس و متوسط رس را میتوان در ٢ ـ٣ بار برداشت نمود. مقدار محصول در بهار بین٢٠ ـ٣٠ تن و در پائیزه بین ۶٠ ـ ٧٠ تن در هکتار است. کلم قمری در دمای ١ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ٩٠ درصد تا ۴۵ هفته قابل نگهداری است.

کلم قمری http://tehranmall-co.ir/
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.