باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات : بیماری فیزیولوژی برونزوی برنج (Bronzing)

مبارزه با آفات : بیماری فیزیولوژی برونزوی برنج (Bronzing)

بیماری فیزیولوژی برونزوی برنج(Bronzing)  :

بیماری فیزیولوژی برونزوی برنج(Bronzing)

بیماری برونزوی در مناطق مرطوب کشور سری لانکا و در خاک هائی که به خوبی زهکشی نشده اند بروز می کند.

علائم بیماری در ۹ هفته اول پس از نشای برنج بصورت لکه های کوچک قهوه ای در نوک برگ های مسن بروز می کند که بتدریج تمام سطح برگ ها را فرا می گیرد.

این لکه ها در صورت شدید شدن بیماری ممکن است به برگ های فوقانی گیاه نیز سرایت کند. این بیماری در دو نوع مختلف خاک علائم متفاوتی به شرح زیر بوجود می آورد.

۱-     در خاک های شنی بلافاصله پس از نسای لکه های قهوه ای متمایل به قرمز در برگ ها پدیدار میشود.

۲-     در خاک های پیت مخصوصا در مواقعی که کود سولفات آمونیوم به صورت سرک به گیاهان داده شده باشد حداکثر تا ۲ ماه پس از نشا علائم برونزوی زرد در گیاهان بوجود می آید.

در مواقع شدت بیماری رشد گیاهان ممکن است به تعویق افتاده و منجر به تولید تعداد زیادی سنبلچه های عقیم شود.

ریشه ها نیز از این بیماری آسیب دیده و معمولا کوچک و خشن شده برنگ قهوه ای تیره در می آیند. علائم بیماری در خاک های اسیدی شدیدتر بروز کرده و منجر به کاهش بیشتر محصول میشود. علاوه بر این شدت بیماری ذر خاک هائیکه گاز هیدروژن سولفوره و ترکیبات آهنی فرو در اطراف ریشه متمرکز می شود افزایش می یابد.

برای پیشگیری از این بیماری علاوه بر بهبود بخشیدن سیستم زهکشی مزرعه، اصلاح خاک های شنی از طریق اضافه نمودن کاه و کلش در زمین ضرورت دارد. علاوه بر این تاخیر در غرقاب نمودن مزارع، استفاده از کود اوره و آهک به جای سولفات آمونیوم و اضافه کردن نیترات پتاسیم و نیترات سدیم به خاک در پیشگیری از بروز بیماری کمک می کند.

استعمال مقادیر زیادی آهک در اصطلاح این قبیل خاک ها مؤثر است.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.