باغبانی و پرورش گل و گیاه

پرورش گل و گیاه : ماده برگ ریز کلسیم سیانامید درخت

پرورش گل و گیاه : ماده برگ ریز کلسیم سیانامید درخت

ماده برگ ریز کلسیم سیانامید http://tehranmall-co.ir/

کلسیم سیانامید :  Calcium cyanamide

 این ترکیب یک برگ ریز بوده و در موقع مصرف بهتر است که برگها خیس یا شبنم داشته باشد
در دمای ۱۷ درجه سانتیگراد بهتر اثر می‌نماید و زیر این دما و همچنین هوای خشک نباید آنرا مصرف نمود. در شرایط مناسب پس از استفاده از این مواد، ابتدا برگها زرد و سپس قرمز رنگ شده و در عرض مدت ۱۰ـ۱۸ روز می‌ریزند.
 
زمان مصرف ۱۰ روز قبل از برداشت محصول می‌باشد. مصرف بیش از اندازه، کاهش اثرات برگ‌ریزی را سبب می‌شود زیرا در این حالت برگها خشک ولی ریزش نمی‌کنند  LD 50آن ۴۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم است.

 فرمولاسیون:

فرمولاسیون کلسیم سیانامید Calcium cyanamide
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.