باغبانی و پرورش گل و گیاه

سم قارچ کش کاربندازیم + سایپروکونازول (آلتوکمبی)

سم قارچ کش کاربندازیم + سایپروکونازول (آلتوکمبی)

کاربندازیم + سایپروکونازول  (carbendazim + cyproconazole)

کاربندازیم + سایپروکونازول (carbendazim + cyproconazole)

قارچ‌کش سیستمیک اختلاطی با اثر حفاظتی و درمانی متشکل از کاربندازیم (از گروه بنزیمیدازول‌ها) و سایپروکونازول (از گروه تری‌آزول‌ها)

فرمولاسیون کاربندازیم + سایپروکونازول (آلتوکمبی) http://tehranmall-co.ir/

فرمولاسیون:

۱:آلتوکمبی(Altocombi)         %۴۶   SC

تاریخ ثبت: ۲۸/۲/۸۳ ثبت موقت به مدت ۳ سال

نحوه اثر: کاربندازیم با جلوگیری از سنتز بتاتوبولین و سایپروکونازول با ممانعت از سنتز ارگوسترول اثر خود را اعمال می‌کنند.

موارد مصرف در ایران:

فوزاریوم سنبله گندم

راهنمای مصرف آلتوکمبی:

محلول‌پاشی به میزان ۶/۰ لیتر درهکتار، در مرحله به ظهور سنبله و در صورت لزوم تکرار سم‌پاشی به فاصله یک هفته

ملاحظات زیست محیطی:

•میزان سمیت سایپرکونازول ( LD50، LC50 ،EC50):  ۱۰۲۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، ۱۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۹/۱۸ میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، ۲۶ میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از ۱/۰  میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل

•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان زیان‌آور است، لذا از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب کنید.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.