اموزش حیوانات

شناخت مرغ و خروس لاری اصیل جنگی

شناخت مرغ و خروس لاری اصیل جنگی

در امر شناخت یک مرغ یا خروس لاری اصیل همیشه ۵ فاکتور به صورت عمده به چشم می اید.
۱-فرم سر
۲-فرم گردن
۳-رنگ نوک وچشمها
۴-فرم ساق پا
۵-ارتفاع وقد

فرم سر:
فرم ظاهری سر پرنده با تمامی نژاد های مرغ وخروس دیگر متمایز است.فرم تاج به شکلی مخصوص این نژاد است وگونه های ۲رگ (پشت اول)به خاطر تغییرات محسوس در این فرم کامأ قابل تشخیص خواهند بود.

شناخت مرغ و خروس لاری اصیل جنگی

شناخت مرغ و خروس لاری اصیل جنگی


عکس شماره۱:فرم تاج وسر لاری اصیل

فرم گردن:
نژاد لاری در میان بقیه نژاد ها از گردنی به نسبت طویلتر وقطور تر برخوردار است وهمیشه گردن را رو به بالا و بدون پیچش وچرخش در فرم کلی نگه میدارند

شناخت مرغ و خروس لاری نژاد اصیل جنگی
عکس شماره۲:فرم گردن کاملأصاف وکمی رو به جلو

رنگ نوک وچشمها:
رنگ نوک وچشمها در این نژاد تقریبأباهم همرنگ هستند وبه خرمایی گرایش دارند.

شناخت مرغ و خروس لاری اصیل جنگی + عکس

عکس شماره۳:رنگ چشم ونوک در نژاد اصیل تقریبأ هم رنگ است

فرم ساق پا:

ساق پاها نیز در این گونه نسبت به بقیه نژاد ها کشیده تر،دارای فلسهایی درشت تر وخار پایی کشیده تر هستند.فلسها باید دارای نظم وهماهنگی وفاقد افتادگی وبر امدگی باشند.ساق پا نباید هیچ لرزشی داشته باشد.فرم خار پشت پا در خروسها دارای سری تیز وفرمی یکدست وکشیده است.ضمنأ تمامی پنجه ها کاملأ صاف و ناخنها مانند بقیه نژاد ها دارای فرم مخصوص ماکیان است.

شناخت مرغ و خروس لاری اصیل جنگی + عکس

عکس شماره۴:به فرم فلسها وخار پا توجه کنید

ارتفاع و قد:

مهمترین تمایز این نژاد با دیگرنژاد ها در قد پرنده است.در نژاد های اصیل قد خروس حداقل۸۰وقدمرغ حد اقل۷۵ سانتی متر است .

شناخت مرغ و خروس لاری اصیل جنگی + عکس


عکس شماره۵:همانطور که میبینید قد مرغ حدودأ۵سانت از خروس کوتاهتر است
.
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.