باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با افات گیاهان : سم حشره کش فنتوات

مبارزه با افات گیاهان : سم حشره کش فنتوات

فنتوات: (phenthoate)

فنتوات phenthoate
حشره‌کش تماسی، گوارشی از گروه فسفره آلی

فرمولاسیون سم حشره کش فنتوات http://tehranmall-co.ir/

فرمولاسیون:

۱:سیدیال Cidial           % ۵۰         EC
:۲سیدیال Cidial         % ۴۰          WP
:۳سیدیال Cidial          % ۵۰           O
تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: حشره‌کش عصبی ،مهار کننده آنزیم کلین استراز

موارد مصرف در ایران:

پرودینا در چغندرقند  ۳ لیتر در هکتار(۱) ، برگ‌خوار مصری در سویا  ۲ لیتر در هکتار(۱)

موارد مصرف در سایر کشورها:

شته‌ها، شپشک‌ها، سپردارها، زنجره‌های Cicadellidae, Fulgoridae، شپشک آرد آلود، سنک، سن‌های Pyrrhocoridae و سن‌هایPentatomidae، تریپس‌ها، سفید بالک، لاروهای ساقه خوار Noctuidaeو کرم غوزه در میوه مرکبات، هلو، انگور، بلوط، توت، پنبه، غلات، ذرت، برنج، قهوه، چای، آفتابگردان، نیشکر، توتون، سبزیجات، کدو و گیاهان زینتی به میزان g/ha 75-40 و g/ha 1000-500 ، پشه‌ها

راهنمای روش مصرف حشره کش فنتوات:

•برای پرودینای چغندرقند محلول پاشی به میزان ۳ لیتر در هکتار توصیه می‌شود.
•برای برگ‌خوار مصری محلول پاشی به میزان ۲ لیتر در هکتار توصیه می‌شود.
•برای واریته‌های مختلف انگور، انجیر، هلو و واریته‌های سیب قرمز گیاه‌سوزی دارد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  ۳۷۷-۲۷۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان۲۱۸ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها   ۵/۲ میلی‌گرم بر لیتر، LC50  برای دافنی۳۰۶ میکروگرم بر لیتر
•برای پرندگان  متوسط سمی است.
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خیلی خطرناک است.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.