باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات : سم کنه کش بنزوکسی میت (سیترازون)

مبارزه با آفات : سم کنه کش بنزوکسی میت (سیترازون)

بنزوکسی میت :(benzoximat)

بنزوکسی میت benzoximat

کنه ‌کش تماسی و گوارشی از گروه هیروکسیمات

فرمولاسیون سم کنه کش بنزوکسی میت (سیترازون) http://tehranmall-co.ir/

فرمولاسیون سم کنه کش بنزوکسی میت (سیترازون)

فرمولاسیون:

سیترازون Citrazon     w/v %20  EC

تاریخ ثبت: ۱۴/۲/۵۵

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی تمامی مراحل کنه‌های تارتن را کنترل می‌کند.

موارد مصرف در ایران:

کنه قرمز اروپایی و کنه تارعنکبوتی در درختان میوه سردسیری [۵/۱ در هزار]، کنه زرد شرقی و قرمز مرکبات [یک در هزار اوایل تابستان و برای مرکبات یک درهزار اواخر زمستان و بهار و شهریور]

راهنمای روش مصرف:

•از استفاده این کنه‌کش با مخلوط بردو و مواد قلیایی اجتناب شود.
•سیترازون با نیترات کلسیم سازگار است.
•آخرین سمپاشی۷ روز قبل از برداشت

ملاحظات زیست محیطی:

•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران ۱۵۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  ۷۵/۱ میلی‌گرم بر لیتر

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.