باغبانی و پرورش گل و گیاه

آفت های درخت سیب : مبارزه با کرم سیب

آفت های درخت سیب : مبارزه با کرم سیب

کرم سیب :

حشره کامل شب پره ای است که با بالهای جلویی به شکل ذوزنقه و به رنگ خاکستری است

روی بالهای جلویی سه نوار موج دار به رنگ قهوه ای دیده می شود.در انتهای بالهای جلویی یک لکه درشت قهوه ای رنگ وجود دارد که اطراف این لکه قهوه ای یک هاله طلایی دیده می شود.

اطراف بالهای عقبی پر از ریشک می باشد. این آفت در همه جا حضور داردمیزبان اصلی درخت سیب ولی به گلابی هم حمله می کند.در مواردی درختان انار ،گردو،آلبالو،گبلاس و هلو هم مورد حمله قرار گرفته اند.

هدف اصلی آفت تغذیه دانه سیب است و به همین خاطر پوست را سوراخ کرده و دالانهایی را به طرف دانه حفر می کند و در هنگام حفر تا حدودی از قسمتهای گوشتی تغذیه می کند و فضولات لاروی به بیرون ریخته می شوند و این میوه ها از درخت میریزند.

البته لاروهای خارج شده مختصر تغذیه ای از برگها دارد و بعد از ۴۸ ساعت خود را به میوه می رساند.
روشهای مبارزه با این آفات عبارتند از:

۱)شخم زدن ۲)هرس کردن ۳)از بین بردن علفهای هرز ۴)جمع آوری میوه های آلوده ۵)استفاده از سموم شیمیایی همانند سموم زولون(۵/۱ در هزار)،گزرانتیون (۲ در هزار)،دیازینون(۵/۱ درهزار) که زمان مبارزه با استفاده از اطلاعیه های بیش آگاهی صورت می گیرد

کرم سیب Cydia pomonela

کرم سیب (تخم خوار سیب) با نام علمی Cydia pomonela از راسته بالپولکداران و خانوادهTortricidae آفتی جهانی است. در ایران آفت در تمام مناطق کشت سیب دیده می شود. علاوه بر سیب به درختانی چون بــــــــــه، گلابی، زردآلو، خرمالو، گردو، گوجه، آلو، آلوبالو، بادام وانار حمله می کند. کرم سیب در واقع تخم خوار است وبرای رسیدن به دانه از بافت میوه نیز تغذیه می کند. حمله آفت در مراحل اولیه رشد میوه باعث ریزش آن میشود. بیولوژی:
کرم سیب زمستان را به صورت لارو کامل در داخل پیله های سفیدرنگ ضخیم می گذراند.لارو درون پیله، در بهارتبدیل به شفیره می شود و همزمان با پایان یافتن دوره گلدهی دوران شفیرگی هم به اتمام میرسد وحشرات بالغ ظاهر می شوند. حشرات بالغ از شهد گلها استفاده می کنند. این حشرات روی کاسبرگ، گلبرگ، نهنج و حتی سرشاخه ها معمولاً انفرادی(۲تا۳تایی) تخم می گذارند. لاروهای نسل اول از دم میوه وارد میشوند و لاروهای نسل بعد از هر جای دیگر وارد میشوند.تعدادنسل کرم سیب به دو عامل درجه حرارت و طول روشنایی روز بستگی دارد. در فارس ۲-۳ نسل دارد.

کنــتــرل آفت کرم ســــیب:

کاربرد Sexpheromon(Codlemon) نام تجاری فرمون کرم سیب در IPM به سه روش: الف. پیش آگاهی Monitoring: در این روش کپسولهای حاوی فرمون مصنوعی در تله ها تعبیه می شوند و شب پره هایی که آماده جفت گیری هستند را شکار می نماید. این شیوه به آماربرداری دقیق و مرتب نیاز دارد. با کمک این روش تعداد دفعات سمپاشی کاهش می یابد. باید توجه داشت آمار تله ها را برای دقت عمل بیشتر با فنولوژی گیاه و درجه حرارت موثر(dd ) تطبیق میدهند.
ب. اختلال در جفتگیری Mating disruption: در این روش سطح باغ را بوسیله فرمونهای مصنوعی بصورت اشباعی پوشش می دهند. در این روش پروانه های نر ازبین نرفته و تنها از جفت گیری باز می مانند.
ج. شکار انبوه Mass trapping: در این روش تعداد زیادی تله فرمونی بکار می رود. بدین طریق تعداد زیادی از پروانه های نــــر گرفتار می شوند(کاهش جفتگیری و تخم گذاری). کاربرد میکروارگانیسم های بیماری زا مانند: ویروس گرانولوسیس کرم سیب C.P.G.V با نام تجاری Granupom & Carpovirusin استفاده از زنبورهای پارازیتوئید تخم کرم سیب مانند : Trichogramma cacoeciaeوT.evanescens و T. embryophagum

کنترل شیمیائی:

فوزالن(زولون) EC35% و ۱٫۵ در هزار

آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و ۲ درهزار

دیازینون EC60% و ۱ درهزار

دیازینون WP40% و ۱٫۵درهزار

اتریمفوس(اکامت) EC50% و ۱در هزار

آزینفوس متیل WP20% و ۲در هزار

توصیه: زمان مبارزه با آفت براساس اطلاعیه های پیش آگاهی(معمولاً در پیک پرواز و لاروهای سنین پائین پیش از نفوذ به داخل میوه)
۱) پاک کردن و ازبین بردن پوسته های درخت (از بین بردن پناهگاه زمستانی آفت)
۲) بستن گونی دور تنه درخت و بازدید مرتب آن وازبین بردن لاروهایی که جهت شفیره شدن به این محلها پناه می آورند.
۳) از بین بردن میوه های آلوده در سراسر سال.


این آفت به درختان سیب و گلابی و به آسیب می رساند. کرم سیب در واقع لارو شب پره کوچکی است که داخل میوه شده، از گوشت و دانه های آن تغذیه می نماید. اگر میوه ها در مراحل اولیه رشد، مورد حمله آفت قرار گیرند می ریزند و میوه های آلوده که روی درخت می مانند در اثر فضولات حشرات و قارچ ها و باکتری ها نیز قابل مصرف می گردند.

لارو کرم سیب زمستان را در پناهگاه خود ( زیر پوست تنه درختان و زیر کلوخه ها) رفته و پیله ابریشمی محکمی می سازد. اوایل بهار و همزمان با شکوفه کردن درختان سیب، لارو تبدیل به شفیره شده و با پایان دوره گلدهی درختان، دوران شفیرگی نیز تمام می شود. زمان ظهور اولین پروانه ها، مصادف با زمان ریختن آخرین گلبرگ های درختان سیب است. شب پره های ماده پس از جفت گیری، شبانه تخم های خود را روی برگ های نزدیک گل ها و در نسل های بعدی روی میوه یا دم میوه قرار می دهند. لاروهای جوان همزمان با فندقی شدن بیشتر میوه های سیب، پس از مختصر تغذیه داخل میوه ها جوان می شوند و از گوشت میوه تغذیه می کنند. لاروهای کامل پس از تغذیه، میوه را ترک نموده و به پناهگاه خود رفته و شروع به تنیدن پیله می نمایند. حشرات نسل دوم در تابستان ظاهر می شوند.

گروه شیمیایی :پایر تروئید

 ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی :مایعی قهوه ای مایل به زرد است که بوی ملایمی دارد و به راحتی در حلالهای آلی معمولی حل می شود . حلالیت دراب در ۲۵ درجه سانتیگراد ۰/۳۳ppm   است.

ماندگاری در محیط زیست : فن پرو پاترین در phمحیط بین ( ۶تا۸ ) و در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد در برابر هیدرولیز مقاوم است . در خاکهای دارای تهویه تجزیه می شود. مطالعاتیکی که در زمینه آبشویی در پروفیل  خاک انجام شده نشان می دهد که احتمالا فن پرو پاترین و بقایای آن در ببشتر خاکها آبشویی نمی شود.

 سمیت:LD50= 66/7mg/kg فن پرو پاترین برای ماهیها و موجودات آبزی وبرای حیات وحش سمی می باشد و همچنین برای انسان و دام خطرناک است.

 موراد مصرف :  این ترکیب برای کنترل کنه های( دو نقطه ای , قرمز جنوبی , قرمز اروپایی ) شته های ( سیب و گل رز ) لارو چغندر قند , شپشک آرد آلود ( از جمله مراحل بلوغ شپشک آرد آلود مرکبات ), زنجره سیب زمینی , پوره سپرداران , سوسک ژاپنی , مینوز لکه ای برگ , کرم دانه خوار , کنه قرمز جنوبی کاج و سن به کار می رود.

پادزهر: دیازپام ( دیازپام یک پادزهر واقی نیست و تنها سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می دهد)

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.