باغبانی و پرورش گل و گیاه

سم نماتد کش دی کلروپروپن + متیل ایزوتیوسیانات

سم نماتد کش دی کلروپروپن + متیل ایزوتیوسیانات

دی کلروپروپن + متیل ایزوتیوسیانات : (dichloropropene + methylisothiocyanate)

دی کلروپروپن + متیل ایزوتیوسیانات : (dichloropropene + methylisothiocyanate)

نماتدکش تدخینی شامل ۸۰% دی کلروپروپن از گروه هیدروکربن‌های هالوژنه و ۲۰% متیل
ایزوتیوسیانات از مشتقات ایزوتیوسیانات

فرمولاسیون :

۱ :ورلکس           Vorlex        ۱۰۰%         SL
:۲ دای تراپلکس Di – Trapex     ۱۰۰%      SL
تاریخ ثبت: ۱۴/۶/۵۵

نحوه اثر: دی‌کلروپروپن با یک سری آنزیم‌های حیاتی که دارای گروه سولفیدریل، آمینو یا هیدروکسیل هستند واکنش داده و مولکول دی‌کلروپروپن ‌منهای یکی از اتم‌های کلر آن، جایگزین یکی از اتم‌های هیدروژن در ساختمان آنزیم می‌شود . در نتیجه، کارایی آنزیم‌ها مختل می‌شود. متیل ایزوتیوسیانات نیز میل ترکیبی بالایی با گروه آمینی و هیدروکسیل داشته و از این طریق موجب اختلال عمومی در کار سلول می‌شود .

موارد مصرف در ایران :

نماتد مرکبات، نماتد ریشه‌گره‌ای توتون

راهنمای روش مصرف سم:

قبل از کشت و در حرارت C˚ ۲۵-۲۰ ، جهت ضدعفونی خاک به کار می‌رود .

احتیاط‌های لازم :

• این سم دارای خاصیت گیاه‌سوزی شدید می‌باشد .
• ضدعفونی خاک باید زیر نظر کارشناس انجام شود .

ملاحظات زیست محیطی :

• میزان سمیت ( LD50 ، LC50 ، EC50):  ۲۲۰- ۷۲ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، ۱۳۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۱۴/۰ میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، ۰۵/۰ میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا. این ترکیب برای زنبور عسل غیرسمی است .

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.