باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با افت : سم موش کش دی فتیالون (difethialone)

مبارزه با افت : سم موش کش دی فتیالون (difethialone)

دی فتیالون : (difethialone)

دی فتیالون (difethialone)

موش کش، از گروه آنالوگ کواگولانت کومارینی

فرمولاسیون :

فرمولاسیون سم موش کش دی فتیالون http://tehranmall-co.ir/

باراکی Barakie       ( Wax Block ) w/v%0025/0           WB
باراکی Barakie      (Plate bait ) w/v %0025/0         PB
تاریخ ثبت: ۱۰/۱۰/۸۰ تمدید لغایت ۸۶

ویژگی‌های خاص :

نحوه اثر: ضد انعقادخون

موارد مصرف در ایران :

موش ورامین و مغان [۲۰ گرم طعمه برای هر لانه]، موش‌های مقاوم به وارفارین [۵ گرم طعمه برای هر لانه ]

راهنمای روش مصرف :

• برای مبارزه با موش ورامین و مغان به میزان ۲۰ گرم طعمه در هر لانه به کار می رود .

ملاحظات زیست محیطی :

• میزان سمیت ( LD50 ، LC50 ، EC50): LD50 برای پستانداران  ۵/۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان ۲/۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  ۷۵- ۵۱ میکروگرم بر لیتر، EC50  برای دافنی ۴/۴ میکروگرم بر لیتر

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.