باغبانی و پرورش گل و گیاه

سم کنه کش درخت مرکبات اسپیرودیکلوفن (انویدور)

سم کنه کش درخت مرکبات اسپیرودیکلوفن (انویدور)

اسپیرودیکلوفن یا انویدور :   (spirodiclofen)

(Envidor)

اسپیرودیکلوفن یا انویدور Envidor spirodiclofen

کنه‌کش در خت مرکبات تماسی از گروه تترونیک اسید

کنه‌کش تماسی از گروه تترونیک اسید

فرمولاسیون:

فرمولاسیون سم کنه کش درخت مرکبات اسپیرودیکلوفن (انویدور) http://tehranmall-co.ir/

اینویدور   (Envidor)       w/v %24 SC

تاریخ ثبت: ۲۲/۱/۸۴ برای مدت سه سال موقت علیه کنه قرمز اروپایی کنه تارتن دو نقطه ای ،‌کنه زنگار مرکبات ودر تاریخ ۴/۲/۸۵ ثبت موقت به مدت ۳ سال بر علیه کنه قرمز مرکبات ، ۱۷/۲/۸۶ ثبت موقت به مدت سه سال برای پسیل پسته

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: غیر سیستمیک و تماسی که سبب اختلال دررشدونمو کنه‌ها شده و از سنتز چربی‌ها ممانعت می کند.

موارد مصرف در ایران:

کنه قرمز اروپایی و کنه تارتن دونقطه ای [۶/۰ – ۵/۰ درهزار] ، کنه زنگار در مرکبات [ ۲۷/۰ در هزار اگر جمعیت شکارگر بالا باشد دز ۱۸/۰ در هزار]، کنه قرمز در مرکبات [۳/۰ – ۲/۰ در هزار بسته به جمعیت کنه و به تناوب با سایر کنه‌کش‌ها]، پسیل در پسته [۴۰۰ – ۳۰۰ میلی لیتر در هکتار بسته به تراکم آفت]

راهنمای روش مصرف:

•فاصله آخرین سم‌پاشی تا برداشت محصول حداکثر ۱۴ روز
•بی اثر بر روی کفشدوزک، جزئی مضر برای کنه‌های مفید تحت شرایط مزرعه
• نیمه عمر در خاک ۵/۵ – ۵/۰ روز

ملاحظات زیست محیطی:

•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50  برای پستانداران ۲۵۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم،LD50  برای پرندگان ۲۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  ۶۸ میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.