باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با علف هرز مزارع ذرت سم علف کش فورام سولفورون

مبارزه با علف هرز مزارع ذرت سم علف کش فورام سولفورون

فورام سولفورون: (foramsulfuron)

(Equip)

فورام سولفورون foramsulfuron Equip

علف‌کش انتخابی، سیستمیک و تماسی از گروه سولفونیل اوره

فرمولاسیون:

فرمولاسیون سم علف کش فورام سولفورون http://tehranmall-co.ir/

اکوئیپ Equip           w/v     %۵/۲۲      OD

تاریخ ثبت:  سال ۱۳۸۶

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: ممانعت کننده سنتز ALS و یا AHAS
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق اندام‌های هوایی و قابل انتقال  توسط آوندهای چوبی و آبکش.

علائم تأثیر در گیاه: علائم ظرف ۴۸ ساعت پس از سم‌پاشی ظاهر می‌شود. در ابتدا نقاط مریستمی زرد و سپس نکروزه می شوند و سپس زردی و سپس نکروزه شدن در تمام بخشهای هوایی مشاهده می‌شود.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): کمتر از ۱۰ روز

موارد مصرف در ایران:

علف‌های هرز در مزارع ذرت دانه ای

راهنمای مصرف:

•مقدار مصرف ۲ تا ۵/۲ لیتر در هکتار در مرحله ۳ تا ۴ برگی ذرت
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):5000  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.