باغبانی و پرورش گل و گیاه

سم علف کش فنوکساپروپ پی اتیل + مفن پایردی اتیل

سم علف کش فنوکساپروپ پی اتیل + مفن پایردی اتیل

فنوکساپروپ پی اتیل + مفن پایردی اتیل  :(fenoxaprop  p ethyl + mefenpyr diethyl )

فنوکساپروپ پی اتیل + مفن پایردی اتیل :(fenoxaprop p ethyl + mefenpyr diethyl )

علف‌کش انتخابی، سیستمیک و تماسی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
فرمولاسیون :
پوما سوپر Puma super           w/v   %۷۵   Ew

تاریخ ثبت:  سال ۱۳۷۲

ویژگی‌های خاص :

نحوه اثر: بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) فوپ‌ها (AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق بافت‌های سبز گیاه و قابل انتقال به نقاط مریستمی برگ، ساقه و ریشه

علائم تأثیر در گیاه: پژمردگی و زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه، خشکیدگی برگ‌ها

موارد مصرف در ایران :

علف‌های هرز باریک برگ در مزارع گندم و جو
موارد مصرف در سایر کشورها :
دم روباهی، علف قناری، چمن معمولی و یولاف وحشی در گندم زمستانه و بهاره

راهنمای مصرف :

• مقدار مصرف  ۸/۰ تا ۱ لیتر در هکتار، در مرحله پنجه‌زنی گندم و یا ۱ تا ۲ برگی تا تشکیل گره دوم در علف‌های هرز
• بهترین زمان کنترل علف‌های هرز  از مرحله ۲ برگی تا مشاهده لیگول برگ پرچم در این گیاهان است. برای خونی واش و چمن معمولی سم‌پاشی در مرحله ۲ برگی تا پایان پنجه‌زنی انجام شود .
• مرحله دوم سم‌پاشی می‌تواند بعد از سم‌پاشی پائیزه و در بهار هنگامی که طیف دوم جوانه‌‌زنی علف‌های هرز مشاهده شد، صورت گیرد .
• کاربرد این علف‌کش در اختلاط با علف‌کشهای هورمونی کارآیی آنرا به شدت کاهش می دهد ولی می‌توان آنرا با گرانستار استفاده کرد .
• پوماسوپر در کنترل چچم ضعیف تر از سایر باریک برگ کشها عمل می‌کند .
• در صورت وقوع بارندگی تا ۱ ساعت بعد از سم‌پاشی، این علف‌کش توسط باران شسته می‌شود .
• خشکی ناشی از تنش‌های رطوبتی سبب کاهش کارایی این علف‌کش می‌شود .
• حداکثر دوز پیشنهادی دو برابر دوز توصیه شده است .
• یک هفته قبل و بعد از سم‌پاشی از انجام عملیات غلطک، چنگک و یا صاف کردن مزرعه خودداری کنید .

احتیاط‌های لازم :

• کاربرد این علف‌کش در اختلاط با علف‌کش‌های هورمونی توصیه نمی‌شود .
• عملیات سم‌پاشی قبل یا بعد از افت ناگهانی دما یا در روزهای گرم وشب‌های سرد توصیه نمی‌شود .
• کاربرد این علف‌کش در مزارع تحت تنش تغذیه، خشکی، غرقاب، چرا و خاک فشرده توصیه نمی‌شود .

ملاحظات زیست محیطی :

• برای  ماهی‌ها و سایر موجودات آبزی خطرناک است نباید آب‌های سطحی و نهرها آلوده به مواد شیمیایی شوند .
• میزان سمیت ( LD50 ، LC50 ، EC50): 2090 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، ۲۰۰۰> میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و ۴۶/۰ تا ۵۸/۰ میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.