باغبانی و پرورش گل و گیاه

سم قارچکش فلودیوکسونیل (سلست) پوسیدگی طوقه برنج

سم قارچکش فلودیوکسونیل (سلست) پوسیدگی طوقه برنج

سم قارچکش فلودیوکسونیل (سلست) پوسیدگی طوقه برنج

فلودیوکسونیل (fludioxonil)  :

فرمولاسیون فلودیوکسونیل (fludioxonil) http://tehranmall-co.ir/

قارچ‌کش تماسی با تأثیر ابقایی طولانی مدت

فرمولاسیون :
۱
سلست   Celest          % ۵/۲          FS

تاریخ ثبت: ۱۰/۴/۸۱ ثبت موقت اولیه – تمدید لغایت ۸۶ منحصراً جهت کاربرد در شمال کشور

نحوه اثر: فلودیوکسونیل از تکثیر اسپورهای قارچ جلوگیری کرده و از رشد و توسعه میسلیوم تا حدودی ممانعت می کند
.

موارد مصرف در ایران :
پوسیدگی طوقه برنج

موارد مصرف در سایر کشورها :
عمدتاً از طریق ضدعفونی بذر در گندم و جو به منظور کنترل سیاهک پنهان، سیاهک سخت جو، پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طوقه، کپک برفی و لکه قهوه‌ای

راهنمای مصرف :
ضدعفونی بذر به میزان ۲ در هزار (۲‌ میلی‌لیتر برای هر کیلوگرم بذر) در مناطق برنج‌کاری شمال کشور .

بذرها را باید به مدت ۲۴ ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس برای جوانه‌زنی در گرمخانه نگهداری نمود .

ملاحظات زیست محیطی :
فلودیوکسونیل برای ماهی‌ها و سایر آبزیان مضر است، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد .

از مصرف بذر‌های ضدعفونی شده جهت تغذیه دام اجتناب شود .
بذر‌های ضدعفونی شده برای حیات وحش مضرند

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.