باغبانی و پرورش گل و گیاه

سم قارچ کش تیابندازول + فلوتریافول (وینسیت پی)

سم قارچ کش تیابندازول + فلوتریافول (وینسیت پی)

تیابندازول + فلوتریافول : (flutriafol + thiabendazole)

تیابندازول + فلوتریافول flutriafol + thiabendazole

قارچ‌کش سیستمیک با طیف اثر وسیع از گروه بنزیمیدازول + تری‌آزول

فرمولاسیون :

:۱ وینسیت پی Vincit  P       % ۵         DS

تاریخ ثبت: ۶/۳/۷۰ به مدت سه سال و ۱۸/۴/۷۵ تمدید به مدت ۳ سال – تمدید لغایت ۸۶

نحوه اثر: تیابندازول با ممانعت از سنتز بتاتوبولین و فلوتریافول از طریق جلوگیری از سنتز ارگوسترول اثر خود را اعمال می‌کنند .

موارد مصرف در ایران :

سیاهک پنهان و سیاهک آشکارگندم وجو .

راهنمای روش مصرف :

ضدعفونی بذر به نسبت ۲ در هزار .

ملاحظات زیست محیطی :

• میزان سمیت ( LD50 ، LC50 ، EC50):  ۱۴۸۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۶۱ میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، ۷۸ میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و ۵ میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.