اموزش مدار و الکترونیک

مدار سنسور گاز با avr اندازه گیری با سنسور گاز MQ-3

مدار سنسور گاز با avr اندازه گیری با سنسور گاز MQ-3

اندازه گیری و کنترل گاز CNG با سنسور گاز MQ-3

مدار سنسور گاز با avr

این ماژول حاوی یک سنسور MQ3 است که در واقع تشخیص گاز LPG است، یک مقایسه کننده (LM393) برای مقایسه ولتاژ خروجی MQ3 با ولتاژ مرجع را می دهد تا خروجی بالا گاز LPG را احساس کند. پتانسیومتر نیز برای کنترل حساسیت سنجش گاز استفاده می شود. این ماژول بسیار آسان است و میکروکنترلرها و Arduino و به راحتی در دسترس است در بازار با نام “LPG  سنسور ماژول گاز”. ما همچنین می توانید آن را با استفاده از LM358 و یا LM393 و MQ3 بسازیم.

مدار سنسور گاز با avr اندازه گیری با سنسور گاز MQ-3

همانطور که در نمودار شماتیک پایین نشان داده شده، حاوی برد آردوینو، LPG ماژول سنسور گاز، زنگ اخبار و ماژول ۱۶×۲ ال سی دی است. آردوینو کنترل کل فرآیند از این سیستم مانند خواندن خروجی LPG ماژول سنسور گاز، ارسال پیام به ال سی دی و فعال زنگ اخبار را بر عهده دارد. ما می توانیم حساسیت این ماژول سنسور توسط پتانسیومتر داخلی قرار داده شده بر روی آن تنظیم کنیم.

Arduino Based LPG Gas Detector Project Block Diagram

اندازه گیری و کنترل گاز CNG با سنسور گاز MQ-3

پین DO LPG گاز ماژول سنسور به طور مستقیم متصل می شوند به پین ۱۸ (A4) از Arduino و VCC و GND به VCC و GND از آردوینو متصل می شوند. LPG ماژول سنسور گاز شامل یک سنسور MQ3 که به تشخیص گاز LPG کمک میکند. این سنسور MQ3 یک ماده در داخل است که نیاز به برخی از گازها برای گرم کردن دارد و ممکن است ۱۵ دقیقه طول بکشد برای آماده شدن و تشخیص گاز LPG و دریافت ان. و از یک مدار مقایسه کننده برای تبدیل خروجی آنالوگ از MQ3 در دیجیتال استفاده می شود. ال سی دی ۱۶×۲ است با Arduino در حالت ۴ بیتی متصل می شود. پین کنترل RS، RW و En به طور مستقیم متصل به آردوینو پین ۲، GND و ۳٫ و پین داده D0-D7 به ۴، ۵، ۶، ۷ آردوینو متصل می شود. زنگ اخبار با پین آردوینو شماره ۱۳ از طریق یک ترانزیستور NPN BC547 داشتن یک مقاومت ۱ K در پایه آن متصل می شوند.

input.

Reading input

برای تست این پروژه از یک فندک که شامل گاز LPG  است استفاده کنید.

Code:

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(3, 2, 4, 5, 6, 7);
#define lpg_sensor 18
#define buzzer 13
void setup()
{
pinMode(lpg_sensor, INPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("LPG Gas Detector");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Circuit Digest");
delay(2000);
}
void loop()
{
if(digitalRead(lpg_sensor))
{
digitalWrite(buzzer, HIGH);
lcd.clear();
lcd.print("LPG Gas Leakage");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("     Alert     ");
delay(400);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(500);
}
else
{
digitalWrite(buzzer, LOW);
lcd.clear();
lcd.print("  No LPG Gas ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("   Leakage   ");
delay(1000);
}
}

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.