باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات درخت : کنترل بیماری زنگ به

مبارزه با آفات درخت : کنترل بیماری زنگ به

بیماری زنگ به   :

عامل بیماری : قارچ Gymnosporangium clavipes

بیماری زنگ به Gymnosporangium clavipes

در ناحیه پک زنگ به ایجاد می کند و در شرق آمریکای شمالی عامل بیماری مهم درختان سیب است .

این قارچ به میوه و نه برگ سیب حمله می کند اما در میوه و برگ به ، زالزالک و سایر گونه های گل سرخیان ایجاد بیماری می کند . G . clavieps  به گلابی هم حمله می کند ولی خسارت آن زیاد نیست . امکان تولید پیکنیوم و اسیوم قارچ روی میوه سیب دیده می شود و نشانه های مشهودی از این زنگ روی سیب به وجود نمی آید .

این بیماری در نزدیکی دمگاه سب لکه های بزرگ سبز رنگی ایجاد می کند و میوه را بد شکل می کند . این لکه ها عمقی است و لکه های قهوه های و اسفنجی تا مغز میوه ادامه دارد .

اسیدیومها سفید رنگ و ساختاری لوله مانند دارند و محتویات آنها ابتدا نارنجی وسپس کمرنگ تا سفید می شوند . اسیدیومها از انتها یا از پهلو سر باز می کننند . اسیدیوسپور ها به قطر ۳۶-۲۸ میکرون تقریبا کروی یا تخم مرغی عریضند .

سلولهای پریدرمی لوزی شکلند ، زگیلهای درشت ، زبر و تودرتو با ۶-۱۰ سوراخ تندش نامشخص دارتد .

در پاییز اسیدیوسپور ها شاخه های  جوان Juniperus communis ، J.sibirica  ، J.virginiana را آلوده و روی آن گالهای خاری شکل یا استوانه ای به طول ۲-۶۰ سانتی متر تولید میکنند . و از این گال ها در بهار سال بعد و در هوای مرطوب رشته های شاخی تلیومی به وجود می آیند که به رنگ قهوه ای – نارنجی ، کوتاه و برجسته اند .

گال های دائمی اند و ممکن است  تا ۲۰سال تلیوم ایجاد کنند . تلیوسپور ها زرد رنگ ، تخم مرغی شکل و دارای یک پایک هویج مانندند. در هر سلول تلیوسپور یک سوراخ تندش وجو دارد ، این سوراخ در سلول بالایی نزدیک ارس و در سلول پایینی نزدیک پایک قرار دارند .

زنگ به وقتی اهمیت اقتصادی پیدا می کند که هوا مدت طولانی (‌بیش از ۴۸ ساعت ) مرطوب ،دما بالای ۱۰درجه سانتی گراد و درخت در مراحل ظهور دسته های غنچه یا اواخر مرحله نوک صورتی باشد . در این شرایط زنگ به موجب خسارت شدید در سراسر منطقه وسیع جغرافیای می شود .

 

مبارزه با بیماری زنگ به

به نظر می رسد که ترکیبات بازدارنده بیوسنتز ارگسترول در کنترل بیماری زنگ به در مقایسه با زنگ سیب ثر کمتری دارد . بعضی از ارقام سیب که به زنگ ارسی سیب مقاومند به زنگ به حساسند مثل: مکین تاش و دلیشزونیز بعضی ارقام مثل جوناتان که به زنگ ارسی سیب حساسند به زنگ به مقاومند

بیماری زنگ به http://tehranmall-co.ir/
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.