باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات درخت : بیماری زنگ امریکایی زالزالک

مبارزه با آفات درخت : بیماری زنگ امریکایی زالزالک

زنگ امریکایی زالزالک :

بیماری زنگ امریکایی زالزالک Gymnosporangium globosum

عامل بیماری : قارچ Gymnosporangium globosum

عامل مولد زنگ امریکایی زالزالک است که در شرق امریکای شمالی به برگ سیب ، گلابی و زالزالک و سایر گونه های گل سرخیان حمله می کند . این زنگ به ندرت میوه این گیاهان را آلوده می کند و در مقایسه با زنگ ارسی سیب کم اهمیت تر است .

بعضی ارقام سیب (مانند مکین تاش و کورتلند) که مقاوم به عامل زنگ ارسی سیب هستند ( G.virginianae )نسبت به این بیماری حساسند . مطالعات نشان می دهد چرخه زندگی عامل زنگ امریکایی زالزالک و اپیدمولوژی آن شبیه زنگ ارسی سیب است اما مورفولوژی عامل این دو بیماری با هم متفاوت است .

اسیدیومها به ابعاد ۲-۰٫۵ * ۴-۱ میلیمتر ،دوکی –استوانه ای نوک تیز وبه رنگ سفید یا قهوهای هستند و ازپهلو به طور نا منظم پاره می شوندو محتویات قهوه ای روشن دارند .لبه اسیدیومهای این زنگ برخلاف اسیدیوم های G.juniperi-virginianae برگشته نیست.

اسیدیوسپور هابه قطر ۲۳-۱۵ میکرون ،تقریبا کروی یا تخم مرغی ،پهن و اغلب زاویه دار هستند. و ۹-۷ سوراخ دارند.

یاخته های پریدیومی (۲۰*۶۳ میکرون) نوری شکلند و به گونه های ظریف شیار های موجدار دارند و در هوای مرطوب ایستاده قرار دارند.عامل این بیماری روی ارس و سلیر گونه های جنس ارسا ( Juniperus sp . )گال های کروی به قطر ۵-۲ سانت به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز و سطح زبر به وجود می اورند .

شاخه ای تلیومی از قسمت ها برجسته وگوه ای شکل خارج می شوندو به رنگ قهوه ای و زبانه ای شکل هستند و ارتفاع آن ها بین ۱۲-۳میلیمتر است . تلیوسپور ها به ابعاد ۴۸-۳۸*۲۱-۱۶ میکرون ، به رنگ قهوه ای و تخم مرغی شکلند و هر سلول آن در مجاورت بند خود دو سوراخ دارد.

پهنای پایک یکنواخت است . گالهای ۵-۳سال تلیوسپور تولید می کنند درصوریت که گال های مربوط به زنگ ارسی سیب فقط یک سال تلیوسپور تولید می کنند

مبارزه با بیماری زنگ امریکایی زالزالک:

با سمپاشی و استفاده از قارچکش ها از جمله دی تیو کارباماتها و ترکیبات بازدارنده بیوسنتز ارگسترول یم توان با آن مبارزه کرد و باغداران به طور سنتی از مرحله صورتی شده نوک غنچهها تا ۳۰روز بعد از ریزش گلبرگ ها درختان سیب را سمپاشی می کنند .

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.