باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات : سم قارچ کش هگزاکونازول ( انویل )

مبارزه با آفات : سم قارچ کش هگزاکونازول ( انویل )

هگزاکونازول: (hexaconazole)

برای جلوگیری سفیدک سطحی مو

هگزاکونازول ( انویل ) hexaconazole

فرمولاسیون هگزاکونازول ( انویل ) http://tehranmall-co.ir/

قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه ‌تری‌آزول‌ها

فرمولاسیون:

انویل  Anvil       % ۵        SC

تاریخ ثبت: ثبت موقت اولیه ۱۵/۱۲/۷۹ تمدید لغایت ۸۵

نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول

موارد مصرف در ایران:

سفیدک سطحی مو

موارد مصرف در سایر کشورها:

کنترل طیف وسیعی از قارچ‌های بیماریزای گیاهی به ویژه آسکومیست‌ها و بازیدیومیست‌ها مانند سفیدک پودری Podosphaera leucotricha و لکه سیاه سیب Venturia inaequalis، پوسیدگی سیاه Guignardia bidwellii و سفیدک سطحی انگور Uncinula necator، زنگ قهوه Hemileia vastatrix، لکه‌برگی سرکوسپورایی بادام زمینی  Cercospora spp و غیره.

راهنمای روش مصرف هگزاکونازول ( انویل ):

•سفیدک سطحی مو: محلول‌پاشی به نسبت ۲۵/۰ درهزار

ملاحظات زیست محیطی:

•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  ۲۱۸۹ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 4000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۴/۳ میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، ۹/۲ میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و ۱/۰ میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.