باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات : بیماری نماتد های درون ریشه ای برنج

مبارزه با آفات : بیماری نماتد های درون ریشه ای برنج

نماتد های درون ریشه ای برنج :

نماتد های درون ریشه ای برنج Hirschmanniella spp

نام علمی : Hirschmanniella spp

H.mucronata و H.oryzae و  H.imamuri و H.spinacaudata

علائم خسارت

گیاهان مورد حمله این نماتدها بتدریج برنگ زرد درآمده، پژمرده شده و کوتاهتر می مانند. این علائم تا وقتی که جمعیت نماتد ها در اطراف ریشه گیاه خیلی نشده باشد بروز نمی کند.

ریشه های آلوده در اثر مهاجرت و تغذیه لاروها و نماتد های بالغ در ناحیه پوست، ابتدا به رنگ قهوه ای در آمده سپس سلول های پوست به شدت از بین رفته و چنین ریشه هایی به صورت لوله های تو خالی می مانند.در مزارعی که بطور ضعیف زهکشی میشوند انبوهی نماتد ها بیشتر از مزارع زهکشی شده است.

گیاهچه های برنج نیز در خزانه ها مورد حمله شدید از رشد ریشه و طول گیاهان کاسته میشود.

دوره زندگی

جمعیت نماتد ها هنگامی گل کردن گیاهان به حداکثر میرسد. افزایش جمعیت نماتد ها رابطه مستقیم با مصرف کود های ازته در خاک دارد در حالیکه کودهای پتاسی و ترکیبی موجب میشود که انبوهی نماتد ها در حد پایین باقی بماند. علاوه بر این نوسان جمعیت نماتدها در رابطه مستقیم با PH خاک نیز میباشد.

بسیاری از علف های هرز داخل و یا اطراف مزارع، به نماتد های ریشه آلوده می شوند لذا پس از برداشت محصول این نماتد ها به زندگی خود روی علف های هرز، گیاهان برنج خودرو و یا درون کلشها در خاک بدون فعالیت تولید مثلی ادامه میدهند.

تاکنون هیچگونه تفاوتی در درجه حساسیت ارقام مختلف برنج نسبت به نماتد های مذکور مشاهده نشده است.

روش مبارزه با بیماری نماتد های درون ریشه ای برنج

آزمایشی که توسط یک ماده اصلاح کننده خاک بنام HSC (محتوی ۳٪ وزنی از قارچ .Artrobotrys sp )به عنوان جلب کنند نماتد ها به عمل آمده نشان داده است که مصرف ۶۰ کیلوگرم از این ماده در هکتار وزن محصول راافزایش داده و در جریان آزمایش نیز انبوهی نماتد های هیرشمانیللا را کاسته است. در هندوستان مصرف خمیره گیاه خردل در خاک در کاهش انبوهی نماتد ها موثر بوده است.

ضد عفونی و تدخین خاک با سموم DDو یا DBCP منجر به از بین رفتن نماتد ها و افزایش وزن محصول میگردد. در هندوستان آغشته کردن با سم تیونارین به نسبت ۵/۱۲ لیتر در هکتار و به عمق ۱۲- ۱۵ سانتیمتر پس از آبیاری مزرعهُ بمدت تا ۶۰ روز دز مبارزه با نماتد های هیپرشمانیللا موثر بوده است.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.