اموزش خیاطی

نحوه دوخت آستین کتی دو تکه با الگوی گرلاوین و مولر

نحوه دوخت آستین کتی دو تکه با الگوی گرلاوین و مولر

اموزش خیاطی

نحوه دوخت آستین کتی دو تکه با الگوی گرلاوین و مولر

عرض کادر الگو= دور بازو+۴

طول کادر= قد آستین

از بالای کادر ۲ تا ۴ سانت پایین می آییم و خطوطی افقی رسم میکنیم

خط کف حلقه بسته به دور بازو بین ۱۳ تا ۱۵ میباشد (معمولا۱۳ یا ۱۳٫۵ )

خطوط عمودی هم به طور مساوی با تقسیم عرض به ۴ کشیده میشود

نقطه ی ۱ در وسط عرض، نقطه ی ۲ به فاصله ی ۲ سانت بعد از خط *آ ، نقطه ی ۳ روی زاویه و نقطه ی ۴ هم روی زاویه است و نقطه ی ۵ مقدار ۲سانت بعد از خط *سی

دور مچ هم به اندازه ی یک دوم دور مچ از وسط به طرفین میرویم

A=آ *
سی = C

البته من این الگو رو هرگز توصیه نمیکنم چون برای الگوی متریک فقط آستین خود متریک خوب از آب در میاد اما تلفیق الگوی آستین مولر و گرلاوین با بالاتنه ی متریک کاملا ناجور میشه توی تن اما به دلیل درخواست دوستان برای آستین دو تکه این الگو رو گذاشتم تا در ادامه آستین کتی دو تکه رو آموزش بدم.چون متاسفانه الگوی آستین های مختلف متریک رو ندارم

آستین دو تکه ی کتی که در ادامه آموزشش رو میذارم رو برای پالتو استفاده کردم با الگوی بالاتنه متریک و هیچ مشکلی نداشت

آستین دوتکه ی کُتی:

کادر آستین را میکشیم

از سمت چپ روی کاغذ ،فاصله میگذاریم

خطوط عمودی آستین را میکشیم که آستین به ۴ قسمت تقسیم شود

خط آرنج را رسم میکنیم ( یا اندازه میگیریم روی دست و یا کادر را نصف میکنیم)

از خط ۲ روی خط حلقه ۳سانت ، روی خط آرنج ۱٫۵ سانت و روی خط مچ ۳سانت به سمت راست خارج میشویم و این ۳نقطه را به هم وصل میکنیم و تا ۰٫۵ سانت از خط مچ ادامه میدهیم

از خط ۲ روی خط مچ یک دوم دور مچ را خارج میشویم و ۲٫۵ سانت پایین می آییم

از این نقطه به تقاطع خط آرنج و خط۴ وصل میکنیم

این خط را در طرف دیگر خط۴ رولت میکنیم

فاصله ی نقطه ی سی تا خط ۱ را اندازه میزنیم و به همان میزان از خط ۵ به سمت چپ خارج میشویم و به نقطه ی (اِف پِریم) وصل میکنیم

از خط (اِم اِن ) روی خط آرنج ۱٫۵ سانت داخل میشویم و به (اِن و اِم ) وصل میکنیم

(اِن) را تا جایی ادامه میدهیم که مقداری که از حلقه سمت راست کم شده است جبران شود.

آموزش خیاطی با الگو | خیاطی زنانه و مردانه

آشنایی با آستین دو تیکه و الگوی کت راسته و نیمه تنگ
جلسه سی و هشت و سی و نه
آشنایی با آستین دو تیکه و الگوی کت راسته و نیمه تنگ

  جلسه سی و هشت
آشنایی با آستین دو تیکه

برای آستین دو تیکه نخست آستین معمولی را می کشیم. ۲ سانت از دم دست روی خط جلو آستین عمودی بالا آمده، یک سانت از تقاطع خط جلو آستین عمودی و آرنج طرف وسط و یک سانت از اتصال خط کف آستین و جلو آستین عمودی به طرف پهلو می رویم و این نقاط را جداگانه با یک طرف خط کش منحنی که صاف تر می باشد بهم وصل می کنیم. این خط جلو آستین عمودی می شود.

آشنایی با آستین دو تیکه و الگوی کت راسته و نیمه تنگ

در امتداد خط جدید به سمت زیر آستین جلو از محل آن سه علامت، دو سانت علامت زده و خط دیگری با همان منحنی خط کش، موازی با آن می کشیم. در همان ادامه روی خط آرنج سه سانت علامت زده و با منحنی برعکس، خطی مقابل خط دوم کشیده که از بالا و پایین به لبه آن خط که تا حلقه و دم دست رفته وصل می گردد. بعد از آن تیکه لوزی مانند وسط را چیده و دور می ریزیم سپس از درز پهلو زیر آستین جلو را می چسبانیم به زیر آستین پشت . آستین را از خط پشت آستین عمودی تا می زنیم. دم دست را از ۲ سانت بالا آمده روی خط جلو آستین عمودی ۱۲ سانت برای سایز ۳۸ کج خط می کشیم که در سایزهای مختلف ۵/۰ سانت کم و زیاد شده و تا سایز ۴۴ متوقف می شود.

آشنایی با آستین دو تیکه و الگوی کت راسته و نیمه تنگ

خط کج دم دست از ۲ سانت بالا با همان شیب به جهت مخالف برمی گردد. از خط آرنج سه سانت بالا رفته و با منحنی پر به دم دست وصل می کنیم، پیلی را موازی با این خط داده، اضافه ها را می چینیم و الگو را باز می کنیم. روی حلقه از پشت آستین عمودی ۵/۱ سانت به طرف پهلو رفته مستقیم تا بریدگی می بریم دم دست تیکه بزرگ صاف شده، چرت درز را زده و بعد از برش آستین را کشکاری می کنیم.

آشنایی با آستین دو تیکه و الگوی کت راسته و نیمه تنگ

  جلسه سی و نه
آشنایی باالگوی کت راسته و نیمه تنگ

برای کت راسته با ساسون حلقه ها را متناسب گشاد کرده و بعد از بستن ساسون مستقیم به باسن بزرگ وصل می کنیم این ساسون می تواند به صورت کوچک حلقه و یا شانه درآمده و یا برای مدل حاملگی برش مستقیم زیر سینه را باز کنیم و اگر بخواهیم کمتر گشاد شود ساسون را کمتر بسته و اضافه درز بغل را مانند رد کردن ساسون متناسب حمل کنیم. برای کت تنگ مانند جلیقه عمل کرده و فقط یک سانت به کمر اضافه می کنیم . کت نیمه تنگ هم ما بین کت راسته ، کت تنگ . متناسب در ساسونها و پهلو تغییر می کند. اما برای پشت کت دو تیکه دو سانت از وسط کمر گرفته، در بالا به کارور و در پایین به باسن بزرگ وصل می کنیم و چون این درز کج می باشد آن را از کمر به پایین صاف می رویم و دو سانت کمبود باسن را با همان منحنی پر خط کش از کمر در پهلو اضافه می کنیم.

آشنایی با آستین دو تیکه و الگوی کت راسته و نیمه تنگ

آشنایی با آستین دو تیکه و الگوی کت راسته و نیمه تنگ

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.