باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با افت : سم قارچ کش ایمازالیل ( فانگافلور )

مبارزه با افت : سم قارچ کش ایمازالیل ( فانگافلور )

ایمازالیل imazalil

 ایمازالیل imazalil

قارچ‌کش سیستمیک با طیف اثر وسیع از گروه ایمیدآزول‌ها

فرمولاسیون ایمازالیل ( فانگافلور ) http://tehranmall-co.ir/

فرمولاسیون

فانگافلور Fungaflor       % ۵        SL
تاریخ ثبت: ۶/۲/۷۵ به مدت ۳ سال – تمدید لغایت ۸۷

نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول .

موارد مصرف در ایران


لکه قهوه‌ای نواری در جو .

موارد مصرف در سایر کشورها


ایمازالیل برای کنترل برخی از بیماری‌های قارچی در غلات، درختان میوه، سبزیجات و گیاهان زینتی توصیه شده است.

این قارچ‌کش در کنترل سفیدک‌های پودری، لکه قهوه‌ای نواری جو، بیماری‌های ناشی از گونه‌های فوزاریوم، ورتیسیلیوم، سپتوریا و بیماری‌های پس از برداشت ناشی از گونه‌های بوتریتیس، پنی‌سیلیوم، دیپلودیا، آلترناریا، مونیلیا و غیره مؤثر است.

ایمازالیل در غلات در حد وسیعی به منظور ضدعفونی بذر با هدف کنترل بیماری‌های ناشی از قارچ‌های فوزاریوم، سپتوریا و قارچ‌های شبه ‌هلمینتوسپوریومی به ویژه عامل بیماری لکه قهوه‌ای نواری جو استفاده می‌شود.

در سیب زمینی برای کنترل پوسیدگی خشک فوزاریومی و لکه نقره‌ای (Helminthosporium solani) و در کدو سبز، خیار، گیاهان زینتی و رز که در محیط گلخانه تولید می‌شوند، به منظور کنترل سفیدک‌های پودری و لکه سیاه رز کاربرد دارد. این قارچ‌کش همچنین به عنوان یک قارچ‌کش پس ‌از ‌برداشت، برای کنترل پوسیدگی‌های قارچی میوه در مرکبات و موز به کار می‌رود .

راهنمای روش مصرف ایمازالیل ( فانگافلور )


ضدعفونی بذر جو به نسبت یک در هزار به منظور کنترل لکه قهوه‌ای نواری جو

احتیاط‌های لازم


در مورد گیاهان زینتی که تحمل آن‌ها به این قارچ‌کش بررسی نشده است، ابتدا باید اثر آن روی چند گیاه مورد بررسی قرار گیرد .
در مورد کدوییان، گیاهان زینتی و رز که در محیط باز تولید می‌شوند، کاربرد این قارچ‌کش توصیه نمی‌شود .

ملاحظات زیست محیطی


میزان سمیت ( LD50 ، LC50 ، EC50): 227- 343 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، ۲۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۵/۱ میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، ۵/۳ میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و ۴/۰ میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل


برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد .

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.