باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات گیاهان : نماتد Merlinius brevidens

مبارزه با آفات گیاهان : نماتد Merlinius brevidens

بیماری نماتد   Merlinius brevidens

این نماتد سوزن دهانی کوتاه دارد و قسمت کلفت انتهای دم آن فاقد هر گونه شیار یا خط است.

ماده ها استوانه ای شکل، بطول ۷۰/۰ – ۵۵/۰ میلیمتر و در دو انتها باریکند. ناحیه لب با سطح بدن همتراز و دارای شش حلقه است.

سوزن دهانی به طول ۱۶- ۱۴ میکرومتر و در قاعده دارای برجستگی های گرد است. کوتیکول دارای خطوطی بسیار ظریف است. نرها شبیه ماده ها هستند و لفاف (بورسا) مشخصی دارند که دم را می پوشاند.

چرخه و کنترل بیماری:

جمعیت های M.brevides  در خاک های مرطوب به حداکثر و پس از دوره­های خشکی به حداقل می­رسد. این نماتد یک پارازیت خارجی است. به­جز هنگامی که کلاهک ریشه نیز مورد نفوذ قرار گیرد و یاخته­های زیر مریستم انتهایی مورد تغذیه قرار گیرند، تغذیه به یاخته­های اپیدرمی و یاخته­های خارجی محدود است.

این نماتد از جو پاییزه و بهاره تغذیه می­کند، ولی خسارت فقط در مورد پاییزه گزارش شده است. برای کنترل این نماتد روی جو هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته است.

نماتد Merlinius brevidens
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.