باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات گل و گیاه :بیماری ریشه صورتی(سرخی) پیاز

مبارزه با آفات گل و گیاه :بیماری ریشه صورتی(سرخی) پیاز

ریشه صورتی(سرخی) پیاز   :

نام علمی : Onion pink root

بیماری ریشه صورتی(سرخی) پیاز Onion pink root

نشانه های بیماری ریشه صورتی(سرخی) پیاز

گیاه آلوده علائم کم رشدی از خود نشان می دهد و تعداد برگ و قطر پیاز کاهش یافته و زودتر تشکیل می شود. برگ اولیه از راس ، زرد رنگ شده که به سمت پائین ادامه می یابد و نهایتاً به رنگ بنفش در می آیند.

پیاز آلوده زودتر بالغ شده و به راحتی از جای کنده می شوند ، گیاه آلوده مرتب ریشه زایی می نماید و متعاقباً آلوده می گردد و گیاه حالت کمبود از خود نشان می دهد .

عامل بیماری ریشه صورتی(سرخی) پیاز

عامل بیماری قارچی است به نام Pyrenochaeta terrestris) Phoma terrestris) که دارای میسلیوم شفاف و بند دار ، منشعب و کلامیدوسپورهای بین سلولی بی شماری تولید می نماید.

کنترل بیماری ریشه صورتی(سرخی) پیاز:

:۱در صورت امکان ضد عفونی خاک
:۲تناوب طولانی

کنترل بیماری ریشه صورتی(سرخی) پیاز http://tehranmall-co.ir/
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.