اموزش حیوانات

عکس ماهی های تزیینی اکواریوم در کاتالوگ

عکس ماهی های تزیینی اکواریوم در کاتالوگ

عکس ماهی های اکواریومی اب شیرین به صورت یک جا

عکس همه ماهی های تزیینی اکواریوم در کاتالوگ

عکس و تصاویر انواع نژاد های مختلف ماهی ها و حلزون ها و گیاهان و درخچه ها و جلبک های اکواریومی

عکس ماهی های تزیینی اکواریوم در کاتالوگ

عکس ماهی های تزیینی اکواریوم در کاتالوگ

فرشته ماهی

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/Algae eater.jpg

جلبک خوار

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/BARBS.jpg

نیش زدن

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/BRACKISH.jpg

شورمزه

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/BETTAS.jpg

ماهی بتا یا همون سلطنتی خودمون

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/CATFISH.jpg

گربه ماهی

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/CICHLIDS-2.jpg

Cichlids

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/CICHLIDS.jpg

Cichlids

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/DANIOS.jpg

Danios

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/DISCUS.jpg

صفحه مدور

تصاویر ماهی های تزیینی اکواریوم

ماهی طلا یا نژاد گلد فیش ها

عکس ماهی های تزیینی اکواریوم

 ماهی گوپی

عکس ماهی های تزیینی اکواریومی

  ماهی گورامی

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/Loaches.jpg

لوچ

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/mollies.jpg

  عکس ماهی های مولی Mollies

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/PLATIES.jpg

Platies

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/RASBORAS.jpg

Rasboras

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/SHARKS.jpg

عکس انواع نژاد کوسه ماهی

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/SNAKEHEAD.jpg

snakehead یا کله ماری ها یا مار ماهی ها

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/TETRAS.jpg

تترا

عکس حلزون ها و صدف های تزیینی اکواریوم

بی مهرگان و حلزون ها و صدف ها و میگو های ریز

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/Miscellaeous.jpg

متفرقه

http://tehranmall-co.ir/wp-content/uploads/2016/06/MARINE.jpg

دریایی

عکس گیاهان و درخچه ها و جلبک تزیینی اکواریوم

گیاهان آبزی و جلبک ها و درخچه ها

منبع: تهران مال ماست اموزش حیوانات

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.