اموزش حیوانات

عکس کبوتر کله الماسی سرخ زرد سبز و کله دم

عکس کبوتر کله الماسی سرخ زرد سبز و کله دم

کبوتر کله ای جزو کبوترانی از نژاد بسیار خوب و با قدرت پرش بسیار بالا می باشند که در میان کبوتران کمتر کسی نمیتوان انها را مشاهده کرد دارای دو نژاد معروف تهرانی(بومی ایران) و پاکستانی می باشد.و در رنگ های مختلف زرد سبز الماسی قهوه ای سرخ  اکثرا یافت می شود.

عکس کبوتر کله الماسی نر و ماده در حال بزرگ کردن جوجه

عکس کبوتر کله الماسی نر و ماده

عکس کبوتر کله دم سیاه بدون غلط مشتی و نوک کوتاه

عکس کبوتر کله دم سیاه بدون غلط مشتی و نوک کوتاه

عکس کبوتر کله سبز پاکستانی

عکس کبوتر کله سبز پاکستانی

عکس کبوتر کله دم سرخ و سیاه

عکس کبوتر کله دم سرخ و سیاه

عکس کبوتر کله دم سرخ و کله سرخ

عکس کبوتر کله دم سرخ و کله سرخ

عکس کبوتر کله دم سیاه کاکولی بدون غلط

عکس کبوتر کله دم سیاه کاکولی بدون غلط

عکس کله دم الماسی که فقط دمش در عکس

عکس کله دم الماسی که فقط دمش در عکس

عکس کبوتر کله برنجی سرخ نوک کوتاه و ریز

عکس کبوتر کله برنجی سرخ نوک کوتاه و ریز

عکس کبوتر کله برنجی زرد مچ پا هم هست

عکس کبوتر کله برنجی زرد

عکس کبوتر کله زرد بسیار زیبا با غلط بسیار کم

عکس کبوتر کله زرد بسیار زیبا

عکس کبوتر کله سرخ کاکولی و چشم سفید باید از نژاد تهرانی یا کاشانی باشه این کبوتر

عکس کبوتر کله سرخ کاکولی و چشم سفید باید از نژاد تهرانی یا کاشانی باشه این کبوتر

عکس کبوتر کله سرخ تقریبا بدون غلط

عکس کبوتر کله سرخ

عکس کبوتر کله زرد بدون غلط نر بسیار زیبا

عکس کبوتر کله زرد

عکس کبوتر کله زرد ماده کاکولی

عکس کبوتر کله زرد ماده کاکولی

عکس کبوتر کله قهوه ای و کبوتر کله سبز جفتشون از نژاد پاکستانی هستن

عکس کبوتر کله قهوه ای و کبوتر کله سبز جفتشون از نژاد پاکستانی هستن

عکس نر و ماده کبوتر کله سیاه چشم سفید نوک سفید

عکس نر و ماده کبوتر کله سیاه چشم سفید نوک سفید

عکس کبوتر کله سیاه نر

عکس کبوتر کله سیاه نر

عکس کبوتر کله سیاه جفت چشم سفید نوک سفید بدون غلط

عکس کبوتر کله سیاه جفت چشم سفید نوک سفید بدون غلط

عکس کبوتر کله زرد کاکولی

عکس کبوتر کله زرد کاکولی

عکس کبوتر کله برنجی سرخ

عکس کبوتر کله برنجی سرخ

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.