باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با آفات گیاهان : بیماری نماتد زخم ریشه غلات

مبارزه با آفات گیاهان : بیماری نماتد زخم ریشه غلات

بیماری نماتد زخم ریشه غلات :

نام علمی : Pratylenchus crenatus Loof

و P.thornei Sher. & Allen متداول­ترین نماتدهای زخم ریشه روی جو هستند. ماده­های P.thornei به طول mm 8/0- 4/0 و دارای سه حلقه در ناحیه لب هستند. سوزن دهانی آن­ها بطول mm 19 – ۱۷ و دارای گره­های قاعده­ای برجسته به سوی جلو هستند.

دم نماتد ضخیم و در قسمت پشتی محدب است. طول نرها حدود mm 6/0 است، نرها به ندرت یافت می­شوند و نقشی ندارند.

چرخه بیماری نماتد زخم ریشه غلات:

نمتدهای زخم ریشه داخل خاک و بافت­های میزبان تحرک بسیار زیاد دارند. لاروها و نماتدهای بالغ به ریشه نفوذ می­کنند و ماده­ها در ضمن این مهاجرت تخمگذاری می­کنند. نماتدها در جستجوی دائمی یاخته­های جوان، ریشه­های پیرتر و در خال مرگ را ترک می­کنند.

در زکستان یا وقتی میزبانی قابل استفاده نباسد، تخم­ها و اکثر مراحل دیگر رشد در خاک به حال سکون می­مانند.

نماتد زخم ریشه غلات Pratylenchus crenatus Loof
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.