باغبانی و پرورش گل و گیاه

پرورش گل و گیاه : کنترل و پیشگیری آفات انباری

پرورش گل و گیاه : کنترل و پیشگیری آفات انباری

پیشگیری آفات انباری :

کنترل و پیشگیری آفات انباری

برای پیشگیری از خسارت آفات انباری اعم از حشرات یا موشها و جلوگیری از فساد محصولات انباری رعایت نکات زیر ضروری است.
کف انبار بتونی بوده و غیر قابل نفوذ باشد و رطوبت و آب نتواند به محصول انبار شده نفوذ کند.

دیوارهای انبار باید سیمانی، صاف، فاقد هرگونه شکاف و درز باشند.

انبار دارای سیستم تهویه بوده و پنجره ها دارای پوشش توری غیرقابل نفوذ برای ریزترین آفات باشد.

انبار باید قابل سمپاشی و ضدعفونی باشد و دیوارهای آن با رنگ سفید شده باشند.

قبل از انتقال محصولات انباری و ظروف نگهداری آنها  از قبیل کیسه ها و جعبه ها به داخل انبار، از تمیز و عاری .

بودن آنها از آفات انباری مطمئن شویم و در صورت نیاز ضد عفونی شده و سپس در انبار ذخیره گردند.

انبار باید همواره تمیز نگهداشته شود.

دانه های تحویل شده به انبار باید سالم، تمیز و خشکباشند.

در داخل انبار، کیسه های حاوی دانه باید روی پالت های چوبی بطور منظم روی هم چیده شوند تا در موقع نیاز بتوان با کشیدن چادر پلاستیکی روی آنها و یا بستن منافذ انبار، عملیات ضدعفونی را انجام داد.

بازرسی مرتب انبار:

کنترل و بازرسی انبار حتی الامکان باید در تاریکی و یا در روشنایی چراغ دستی انجام گیرد، زیرا بیشتر حشرات در تاریکی فعال هستند و در این حالت آنها را می توان رویت نمود.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.