اموزش حیوانات

قیمت ماهی و آبزیان آکواریوم آب شور و آب شیرین

قیمت ماهی و آبزیان آکواریوم آب شور و آب شیرین

قیمت ماهی و آبزیان آکواریوم آب شور و آب شیرین

قیمت ماهی و آبزیان آکواریوم آب شور و آب شیرین

 

توجــه: قیمت ها حدودی هستند و با زمان تغییر میکنند در صورتی که اطلاعی از قیمت های جدید دارید و یا در لیست اسم ابزی وجود ندارد لطفا برای اگاهی افراد دیگر در قسمت نظرات قیمت های جدید با اسم ابزی را اعلام کنید بعد از بررسی قیمت نظر شما تایید میگردد با تشکر سایت تهران مال ماست

در زیر قیمت ماهی ها گوشت خوار و ماهی های غیر گوشت خوار و انواع ابزیان دیگر اورده شده است.

قیمت ماهی و آبزیان آکواریوم لیست ماهی به قیمت کلی:

ماهی تترا نئون ۱۵۰۰ تومن
ماهی تترا نئون کاردینال ۲۵۰۰ ”
ماهی تترا بلک نئون ۲۵۰۰ ”
جلبکخوار سیامی اصلی ۳۰۰۰ ”
ماهی گوپی جفتی ۶۰۰۰ ”
ماهی ردلاین ۴ سانتی ۹۰۰۰ ”
ماهی رمی نویز ۳۰۰۰ ”
ماهی آنجل دو بندی ۵۰۰۰ ”
ماهی بلک ویدئو ۲۵۰۰ ”
حلزون سیب ۲۵۰۰ “

پنکوسی باله بلند ۵ سانتی ۳۳۵۰
پروانه ماهی ٨سانتی ٩٨٠٠
ردلاین ۶-٧. ۶۹۰۰
پرت قلب۶۳۰۰
پرت سبز۶۲۰۰
پرت پرچمی۶۳۰۰
مولی xl1200
بلک گوست۱۱-۱۲٫ ۹۵۰۰
اسکار سلطنتی٧-٨. ۳۵۰۰
ماکرو رنگی٧-٨ ۲۳۵۰
انجل مونو۷٫ ۸۲۰۰
مولی بالن دم عقربی تایلندی ١۶۵٠
پولی معمولی٨. ۳۷۰۰
گار١٧-١٩. ۱۶۵۰۰
سیچلاید رنگی٨-٩. ۲۵۰۰
انجل مولددرشت a-2700
کت اسپرت۵سانت۲۲۰۰
کت ساده ١٠ ۳۹۰۰

گوپی خارجی جفتی ۷۰۰۰
گوپی ایرانی جفتی ۴۰۰۰
مولی جفتی ۶۰۰۰
پلاتی مولتی کالر جفتی ۷۰۰۰
ردلاین ۸ سانتی ۸۰۰۰
کت معمولی ۱۰ سانتی ۸۰۰۰
پنگوسی ۸ سانتی ۸۰۰۰
پرت معمولی ۱۰۰۰۰
پرت تاتو ۱۳۰۰۰
میگو ردفایر ۱ سانتی ۵۰۰۰
میگو رد چری ۱ سانتی ۳۵۰۰
بی شریمپ ۱٫۵ سانتی ۱۵۰۰۰
حلزون شاخدار ۱۰۰۰۰
حلزون کیلر۵۰۰۰

حلزون زبرا ۱۰ تومن
میگو آمانو ۱۰ تومن

میگو آمانو درشت ۱۲ هزار تومن
میگو بلو ۱۰ هزار تومن
میگو یلو ۱۰ هزار تومن
میگو اورنج ۹ هزار تومن
میگو ردچری ۵ هزار تومن

ردلاین ۵ سانتی ۱۰ هزار تومن
تترا نئون ۳۰۰۰ تومن
جلبک خوار سیامی دو سانتی ۲۰۰۰ تومن
گوپی جفتی ۶ هزار تومن
پلاتی جفتی ۵ هزار تومن

قیمت ماهی و آبزیان آکواریوم آب شور و آب شیرین

اسکار ۳ بندی ۸ تومن
فلاورهورن ۱۰ سانتی نر ۶۰ الی ۱۵۰ تومن
نئون مشکی ۲۰۰۰ تومن
نئون آبی ۱۵۰۰ تومن
لابستر ۱۵ تومن
حلزون کیلر ۳تومن
رد لاین ۸ سانتی ۱۵ تومن
دیسکس ۲-۳ بندی ۶۰ تومن
آرتمیا ۳۰۰۰ تومن

دالر ۶ سانت ٢۴٠٠
نایف ١٢ سانت ٣٠٠٠
ماکرو زرد ٧ سانت ١۵٠٠
تایگر بارب ٢/۵ سانت ۶۵٠
پنگوسی معمولی ٧-٨ سانت ١٠٠٠
آنجل مونو ۴-۵ سانت ۵۴٠٠

فایتر دم ریش نر ۴۰۰۰
فایتر دم ریش ماده ۵۰۰۰
فایتر هالف مون نر ۱۰۰۰۰
………………ماده ۸۰۰۰
بیگ ایر ۱۲۰۰۰
معمولی ۳۰۰۰

ماکرو ۴۰۰۰
آروانا ۱۰ سانتی ۵۰۰۰۰
دیسکس ۳ الی ۴ اینچی ۹۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰
فلاور کامفا چشم سفید نسبتا خوب ۱۰ سانتی ۳۰۰۰۰۰
فلاور کامفا خیلی خوب ۱۰ سانتی ۵۰۰۰۰۰
فلاور زدزد ۱۰ سانتی نسبتا خوب ۱۴۰۰۰۰
فلاور زد زد خیلی خوب ۱۰ سانتی ۲۶۰۰۰۰

میگو اورنج یک سانتی ۴ هزار تومن
میگو رد چری ۴ هزار تومن

گلیدوراس برنز۲۰۰۰
گلیدوراس جولی ۴۰۰۰
جواهری ۲۵۰۰
گوپی۱۵۰۰
تترا کنگو۶۵۰۰
تترا پنگئون ۲۵۰۰
نئون۲۰۰۰
کارفیش۲۵۰۰
کت اسپرت۴۰۰۰
پرسکال۹۰۰۰
نایف۹۰۰۰
رتیل دراگون۹۵۰۰
گرین ترور۸۵۰۰
بلک گوست سایز کوچیک ۵۵۰۰
سوراتیل۳۸۰۰
پرگورامی۳۰۰۰
رامیزی بالن۶۰۰۰
گورامی دارف۳۵۰۰
رداسکات۱۴۵۰۰
گریناسکات۷۵۰۰
جوئل۳۵۰۰
ردلاین۹۵۰۰
شارک۳۵۰۰
پلاتی دم قرمز۱۵۰۰
سیلوردالر۴۰۰۰
گیرین بارب۲۰۰۰
آذرخش۵۵۰۰
پلی شاخ دار۱۴۵۰۰
پنگوسی۳۰۰۰
مولی گاوی۳۵۰۰

پلاتی ۲۵۰۰
کت اتوسیکلوس ۷۰۰۰
کت لیزارد ۱۸۰۰۰
حلزون زبرا ۱۰۰۰۰
حلزون کیلر ۵۰۰۰

اسوت ۲ اینچ ۳۷۰۰۰ – ۳ اینچ ۷۴۰۰۰ – ۴ اینچ ۱۱۵۰۰۰ – ۵ اینچ ۲۰۵۰۰۰
بلو اسنیک اسکین گرید AA سایز ۲ اینچ ۹۵۰۰۰ – ۶ اینچ ۴۶۰۰۰۰
جیانت فلورا AA سایز ۲ اینچ ۷۵۰۰۰
التوم کارنیشن AA سایز ۶ اینچ ۳۹۵۰۰۰
پیژن چکربورد A سایز ۳ اینچ ۱۰۷۰۰۰
پیژن چکربورد AA سایز ۳ اینچ ۱۳۲۰۰۰ – ۵ اینچ ۳۳۵۰۰۰
البینو گلدن AA سایز ۳ اینچ ۱۷۵۰۰۰
بلو دایموند AA سایز ۲ اینچ ۷۵۰۰۰ – ۴ اینچ ۱۵۵۰۰۰ – ۶ اینچ ۳۷۵۰۰۰
بلو کبالت AA سایز ۲ اینچ ۷۷۰۰۰
ردملون A سایز ۲ اینچ ۶۷۰۰۰
بامبینی روسی رد A سایز ۲ اینچ ۱۲۵۰۰۰ – ۳ اینچ ۱۷۲۰۰۰
بامبینی روسی رد AA سایز ۲ اینچ ۱۵۵۰۰۰ – ۳ اینچ ۲۲۲۰۰۰ – ۵ اینچ ۴۲۰۰۰۰
ردکاور A سایز ۴ اینچ ۳۱۰۰۰۰
ردکاور AA سایز ۶ اینچ ۴۷۰۰۰۰
رد اسپاتد گرین AA سایز ۶ اینچ ۴۷۰۰۰۰
بولداگ بلو دایموند AA سایز ۵ اینچ ۲۸۰۰۰۰
اسنو وایت A سایز ۲ اینچ ۶۷۰۰۰
اسنو وایت AA سایز ۲ اینچ ۸۵۰۰۰ – ۵ اینچ ۳۲۰۰۰۰
البینو وایت باترفلای AA سایز ۲ اینچ ۱۵۵۰۰۰ – ۵ اینچ ۴۲۰۰۰۰
گلدن باترفلای AA سایز ۳ اینچ ۱۴۵۰۰۰
گلد کپ نابولا AA سایز ۶ اینچ ۴۷۵۰۰۰
بلو اسکارپیونز AA سایز ۲ اینچ ۷۷۰۰۰
گالاکسی ترکیوز A سایز ۶ اینچ ۳۴۷۰۰۰
البینو پرل دایموند A سایز ۲ اینچ ۱۴۹۰۰۰
البینو پرل دایموند AA سایز ۳ اینچ ۳۱۰۰۰۰ – ۴ اینچ ۴۴۵۰۰۰
البینو بلو دایموند AA سایز ۲ اینچ ۲۱۵۰۰۰ – ۳ اینچ ۳۲۰۰۰۰ – ۴ اینچ ۶۴۵۰۰۰
گلدن پیژن A سایز ۳ اینچ ۱۳۲۰۰۰

فایتر دم ریش نر ۴۰۰۰
فایتر دم ریش ماده ۵۰۰۰
فایتر هالف مون نر ۱۰۰۰۰
………………ماده ۸۰۰۰
بیگ ایر ۱۲۰۰۰
معمولی ۳۰۰۰

 

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

یک دیدگاه در ”قیمت ماهی و آبزیان آکواریوم آب شور و آب شیرین

 1. سلام.
  ماهی بر حسب اندازه،رنگ،نژاد، جفت بودن،مکان و پارامترهای دیگر قیمت های مختلفی دارد.
  از این رو قیمت های آمده در جدول برای میانگین پارامترهای بالا و ماهیان تقریبا کوجگ و البته غیر جفت خورده است.
  ماهی دیسکاس به خاطر وابستگی شدید به نژاد و شکل در لیست نیامده است.

  آنجل

  ۳۰۰۰

  آروانا

  ۱۸۰۰۰

  اسکات سبز

  ۳۰۰۰

  اسفرانوس

  ۱۰۰۰

  اسکار

  ۴۰۰۰

  اوراتوس

  ۱۰۰۰

  بابل آی قرمز

  ۳۰۰۰

  باتر فلای( نوعی گلدفیش)

  ۴۰۰۰

  بارب حلب هندی

  ۳۵۰۰

  بلوالکتریک

  ۲۰۰۰

  ردلاین

  ۴۰۰۰

  بلک گوست

  ۴۰۰۰

  بلک ویدو

  ۱۰۰۰

  بونیا راه راه

  ۴۰۰۰

  پوفر

  ۳۰۰۰

  تایگر بارب

  ۱۵۰۰

  تایگر سبز

  ۲۰۰۰

  تایگر زرد

  ۱۵۰۰

  تبرزین

  ۲۰۰۰

  تترا امپراطور

  ۱۵۰۰

  تترا جواهر

  ۱۰۰۰

  تترا فانتوم سیاه

  ۱۵۰۰

  تترا فانتوم

  ۱۰۰۰

  تترا نئون

  ۱۰۰۰

  تترا پنگوئن

  ۱۵۰۰

  جلبک خوار چینی

  ۲۰۰۰

  حلب نقره ای و زرد

  ۲۰۰۰

  گورامی دورف

  ۲۰۰۰

  زبرا دانیو

  ۵۰۰

  دکترفیش

  ۳۰۰۰

  دلقک

  ۶۰۰۰

  رامیزی بالن

  ۵۰۰۰

  رامینوز

  ۲۰۰۰

  رداسکات

  ۱۰۰۰۰

  ردتیل

  ۴۵۰۰

  ردکپ

  ۸۵۰۰

  رزی بارب

  ۱۵۰۰

  سورم

  ۳۰۰۰

  سواردتیل

  ۱۵۰۰

  سیلور شارک

  ۲۵۰۰

  سیلور دالر

  ۳۰۰۰

  سیجلایدهای آفریقایی(درهم)

  ۵۰۰۰

  شارک رمبو

  ۳۰۰۰

  شارک کرم

  ۲۰۰۰

  فایتر

  ۱۰۰۰-۱۰۰۰۰

  فرانتوزا

  ۸۰۰۰

  فلاور باکس

  ۳۵۰۰

  فیل ماهی

  ۱۵۰۰۰

  فلاورهورن

  ۳۵۰۰۰-۳۰۰۰۰۰

  فیل ماهی

  ۲۰۰۰۰

  سرماری

  ۳۵۰۰

  لوچ کماندو

  ۱۵۰۰

  ماکرو

  ۲۵۰۰

  مولی بالن

  ۱۵۰۰

  گرین ترور

  ۵۰۰۰

  آنجل مونو ریز

  ۴۰۰۰

  نایف

  ۳۰۰۰

  نئون مشکی

  ۱۵۰۰

  پرت

  ۵۰۰۰

  پرت کوتوله

  ۲۰۰۰

  پلاتی

  ۲۵۰۰

  پنکوسی

  ۳۵۰۰

  پوزه خرگوشی

  ۸۰۰۰

  پولی

  ۳۰۰۰

  پیرانا

  ۲۰۰۰

  پولی تایگر

  ۱۰۰۰۰

  چشم چراغی

  ۲۰۰۰

  کالر فیش

  ۱۵۰۰

  کت فیش اسپرت

  ۳۵۰۰

  کت وارونه

  ۲۵۰۰

  کوریدوراس

  ۱۰۰۰-۵۰۰۰

  کوی

  ۸۰۰۰

  گلفیش بلک مور

  ۵۰۰۰

  گوپی

  ۱۵۰۰

  گورامی اسفرانموس

  ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰۰

  کت فیش دراگون

  ۴۵۰۰ – ۴۰۰۰۰

  آب پاش(تیرانداز)

  ۵۰۰۰

  سیچلاید جواهر

  ۲۵۰۰

  رافائل(کت فیش زاویه)

  ۱۰۰۰۰

  پروانه ماهی(آروانا پروانه)

  ۸۰۰۰

  سفره ماهی آب شیرین

  ۵۰۰۰۰

  گربه ماهی سیامی

  ۵۰۰۰

  لاک پشت گوش قرمز

  ۲۵۰۰-۶۰۰۰

  سنگ ماهی

  ۶۰۰۰

  مارماهیان

  ۲۵۰۰-۱۵۰۰۰

  سیچلاید مرواریدی و زمین خوار

  ۱۰۰۰۰

  جک دمپسی

  ۱۰۰۰۰

  سیچلاید زندانی

  ۲۵۰۰

  ریچاردسون

  ۵۰۰۰

  میگوی آب شیرین

  ۲۵۰۰

  پوزه میمونی

  ۵۰۰۰

  ماهی رنگین کمان

  ۳۵۰۰-۱۰۰۰۰

  نیدل (اردک ماهی سر سوزنی

  ۴۵۰۰

  سیچلاید موزامبیک

  ۱۰۰۰-۵۰۰۰

  تاتانگا(جگوار)

  ۱۵۰۰-۴۰۰۰۰

  حلزون

  ۵۰۰-۸۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.