باغبانی و پرورش گل و گیاه

سم کنه کش درخت سیب فنازاکوئین (پریده)

سم کنه کش درخت سیب فنازاکوئین (پریده)

فنازاکوئین : (fenazaquin)

(Pride)

فنازاکوئین fenazaquin Pride

کنه ‌کش تماسی از گروه کینازولین

فرمولاسیون:

فرمولاسیون سم کنه کش فنازاکوئین (پریده) http://tehranmall-co.ir/

پراید Pride      w/v%20 SC
تاریخ ثبت: ۲۸/۹/۷۶ ثبت موقت اولیه – تمدید لغایت ۸۵

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: کنه‌کش تماسی مهارکننده متابولیسمی و از تفریح تخم کنه جلوگیری می کند

موارد مصرف در ایران:

کنه قرمز اروپایی درختان سیب [۵/۰ در هزار]

راهنمای روش مصرف:

•به میزان ۴/۰کیلوگرم در هکتار مصرف می شود.

ملاحظات زیست محیطی:

•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  ۱۳۴  میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان ۱۷۴۷ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  ۸/۳ میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی ۱/۴ میلی‌گرم بر لیتر

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.